Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston tehtävänä on:


1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi,
2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta,
3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa,
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja
5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.


Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. (Kirkkolaki, 10. luku.) Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kirkkoneuvoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kappeliseurakunnan kappalaisella, kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtalla.

 

Kirkkoneuvoston 13 jäsentä vuosina 2017-2018 ovat:

Jäsen Varajäsen
Lahtinen Antti, kirkkoherra, puheenjohtaja vs. kirkkoherra
Kotiaho Pekka , varapuheenjohtaja, taloudellisen jaoston pj. Mantere Heikki
Aaltonen Päivi (Kärkölä) Juselius Jarkko
Hämäläinen Kalevi (Hämeenkoski) Penttilä Keijo
Korkeila Laura Takala Paavo
Koskelo Aimo Ahlgrén-Tervala Kirsi
Lindqvist Kauko Muhli Sirkku
Louekoski-Huttunen Toini Tiensuu Tuula
Lyyri Maija Kivimäki Päivi
Mertsalmi Ilkka (Kuhmoinen-Padasjoki) Sinivaara Lea
Simola Juha Kantoluoto Seppo
Tanhuanpää Ritva-Liisa Kuikka Pirjo
Tiilikka Liisa Mäkinen Kaarina

 

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Kirkkoneuvostossa voi ohjesäännön mukaan olla taloudellinen jaosto ja muitakin jaostoja. Taloudellisen jaoston puheenjohtajana on kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. (Kirkkolaki, 10. luku.)

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa on kirkkoherralla, kiinteistöpäälliköllä,  talouspäälliköllä sekä Hämeenkosken kappeliseurakunnan kappalaisilla.

 

Jäsen

Varajäsen

Kotiaho Pekka

Mantere Heikki

Hämäläinen Kalevi

Penttilä Keijo

Koskelo Aimo

Ahlgren-Tervala Kirsi

Lyyri Maija

Kivimäki Päivi

Tiilikka Liisa

Mäkinen Kaarina

Mertsalmi Ilkka

Sinivaara Lea

Aaltonen Päivi

Juselius Jarkko

Kirkkoneuvosto kokoontuu keväällä 2019 seuraavasti: 

  • Tiistai 5.2.2019 klo 18.00

  • Tiistai 26.3.2019 klo 18.00

  • Tiistai 7.5.2019 klo 18.00