Seurakuntavaalit

(alla vielä vanhaa tietoa edellisistä vaaleista kantaseurakunnan ja Hämeenkosken osalta mutta seuraavat seurakuntavaalit ovat syksyllä 2018) 

Kirkkolain mukaan seurakunnan jäsenmäärän ollessa 10 000 - 20 000 henkilöä valitaan kirkkovaltuustoon nelivuotiskaudelle 2015-2018 yhteensä 27 valtuutettua. Hämeenkosken kappeliseurakunta kuuluu Hollolan seurakuntaan ja on näin ollen yhtä ja samaa vaalialuetta emäseurakunnan kanssa.

Kuka voi äänestää?

Kirkossa on äänioikeus 16 vuotta täyttäneille. Seurakuntavaaleissa voivat äänestää kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet, jotka  ovat täyttäneet 16 vuotta viimeistään 9.11.2014. Äänioikeus on siinä seurakunnassa, johon äänioikeutettu on kuulunut elokuun puoliväliin mennessä.

 

Miksi äänestää?

Kirkkovaltuutetut vaikuttavat ihmisten elämään kotipaikkakunnallaan, sillä he päättävät miten paikallisseurakunnan varoja käytetään. Varoja seurakunta saa etupäässä jäsenmaksuista, jotka kerätään kirkollisverona.Hollolan seurakunnan kirkollisveron suuruus on 1,75 %:a. 

Yhteisöverosta kirkko saa toistaiseksi ja vaihdellen keksimäärin pari prosenttia. Viimeksi mainitun tulonsiirron  tarkoituksena on kattaa seurakuntien lakisääteisistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvia kustannuksia (väestökirjanpito, hautaustoimi sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten hoito)

Kirkkovaltuutetut antavat seurakunnan toiminnalle suuret linjat päättämällä kirkollisveroprosentista, talousarviosta ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, kiinteistöjen myynnistä sekä virkojen perustamisesta tai lakkauttamisesta. Kirkkovaltuusto valitsee myös kirkkoneuvoston, missä käsitellään ja valmistellaan asioita yksityiskohtaisemmin. 

Yksi tapa vaikuttaa kirkkovaltuustossa on tehdä aloitteita, jotka kirkkoneuvoston on lain mukaan käsiteltävä ja annettava niihin vastaus. Kirkkovaltuutetut valitsevat myös kirkon ylimmän päättävän elimen, kirkolliskokouksen, maallikkoedustajat.

 

Tärkeät päivämäärät

Varsinainen vaalipäivä on 9.11.2014, ehdokkaan on sitä ennen huolehdittava, että on kirkon jäsen, ikää riittää ja tarvittavat lomakkeet ovat kirkkoherranvirastossa.

15.9.2014
Ehdokkaan kirkon jäsenyys tulee olla rekisteröity ja ehdokasasettelu päättyy.
Vaalilomakkeet täytyy palauttaa kirkkoherranvirastoon 15.9 mennessä.


9.11.2014
Ehdolle voit asettua, kun täytät 18 vuotta tähän päivämäärään mennessä.
Äänestää saat, jos olet täyttänyt 16 vuotta ennen tuota päivämäärää.


Viikot 39–41
Vaalikoneen täyttömahdollisuus.


13.10.2014
Vaalikone aukeaa yleisölle ja toimii vaalipäivään asti


Ennakkoäänestys 27.–31.10.2014
Ennakkoäänestys järjestetään 27.–31.10.2014 Äänestää voi kaikissa ennakkoäänestyspisteissä valtakunnallisesti. Hyvän tekemisen toreja ympäri maata.


9.11.
Varsinainen vaalipäivä. Äänestää voi vain oman seurakunnan kirkossa.


Koko äänestysprosentti oli vuoden 2014 vaaleissa 16.9 (2448 ääntä). Äänioikeutettuja yhteensä 14496.

Lopullinen ennakkoäänestysprosentti oli 9.7 (1412 ääntä).


Tietoja edellisistä vaaleista

*Äänestysaktiivisuus aikaisemmin:

*1974 16,7 %
*1978 17,8 %
*1982 16,4 %
*1986 18,5 %                            (naispappeuskeskustelu?)
*1990 13,5 %
*1994 13,2 %
*1998 13,2 %
*2002 13,8 %
*2006 14,6 %
*2010 18,7 %           = 2854 ääntä / 15296  äänioikeutettua  (tv-keskustelu?)
 

Kirkkovaltuuston 27 paikkaa valitsijayhdistyksittäin:

*Sitoutumattomien ehdokaslista sai 854 äänellään (30 %) 8 paikkaa.
*Työkansan vaaliliitto sai 298 äänellään (10,5 %)  3 paikkaa.
*Kokoomus ja sitoutumattomat keräsi 965 ääntä (33,9 %), joilla lohkesi 9 paikkaa.
*Ihmisläheinen seurakuntatyö sai 729 äänellä (25,6 %)  7 paikkaa. *(Hämeenkoskelaisia valtuutettuja seassa 2 kpl)