Nimikkolähetit ja nimikkosopimukset

 

Lampiset Tansaniasta Senegaliin

Leena ja Lasse Lampinen ovat työskennelleet aiemmin Suomen Lähetysseuran lähetteinä työkauden Senegalissa.

He palasivat heinäkuussa 2016 töihin Senegaliin viiden Tansaniassa vietetyn vuoden jälkeen, asuinpaikkana on Dakar. Lasse toimii Suomen lähetysseuran aluepäällikkönä (Läntinen Afrikka ja Ranska) ja Leena luterilaisen kirkon musiikkityössä ja lähetysseuran tiedotustehtävissä.  He toimivat Suomen Lähetysseuran lähetteinä.

 

Härköset Tansaniassa

Katri ja Pekka Härkönen ovat työskennelleet Tansaniassa vuodesta 2010. Aiemmin he ovat toimineet Mwanzan raamattukoulussa opettajina, Pekka koulun rehtorina. Uuden työkauden alkaessa keväällä 2016 toimipaikka sijaitsee Arushassa. Pekka toimii Suomen Lähetysseuran Tansanian aluepäällikön tehtävässä. Katri työskentelee Suomen Lähetysseuran kirkollisen työn koordinaattorina. Härköset toimivat Suomen Lähetysseuran lähetteinä.

 

Susanne ja Kari Valkama toimivat Suomessa

Kari ja Susanne toimivat raamatunkäännöstyössä. Kaakkois-Aasialaiselle vähemmistökielelle on käännetty Uusi Testamentti. Susanne on aloittanut Vanhan Testamentin tekstien käännöstyön. Kari on mukana kansainvälisessä raamatunkäännöstyössä käytettävien tietokoneohjelmien kehittämisprojektissa. He toimivat Suomen Ev. Luterilaisen Kansanlähetyksen lähetteinä.

 

Kirsi Vimpari Virossa

Kirsi Vimpari toimii lapsi- ja nuorisotyössä paikallisseurakunnassa Tartossa. Kirsi on koulutukseltaan fysioterapeutti ja sosionomi. Hän toimii Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähettinä.

 

Lähetysyhdistys Kylväjän työ Kaukasiassa

Tuemme Kylväjän uusien seurakuntien syntymiseen tähtävää työtä Kaukasiassa. Lisätietoja tästä nimikkotyöstä saat seurakuntamme lähetyssihteeriltä.

 

Medialähetys Sanansaattajat

Nimikkosopimuksella tuemme Keski-Aasian alueelle lähetettäviä farsin- eli persian kielisiä kristillisiä radio-ohjelmia, jotta mahdollisimman moni saisi kuulla Jumalan sanaa ja evankeliumin ilosanoman. Myös siellä missä on vähän kristillistä kirjallisuutta ja rajoitetut seurakuntatyön mahdollisuudet.

 

Suomen Pipliaseura

Suomen Pipliaseuran kautta tukemme on kohdennettu Intiassa tapahtuvaan raamattutyöhön erityisesti lasten ja nuorten parissa. Työn kautta tavoitetaan eri tavalla lukutaitoiset ihmiset heidän omalla kielellään. Samalla vaikutetaan syrjiviin asenteisiin ja herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaan.

 

Vähemmistöjen, naisten ja tyttöjen oikeudet Tansaniassa, Morogorossa

Tuemme Tansanian evankelisluterilaisen kirkon työtä Morogoron hiippakunnan alueella naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta  Suomen Lähetyseuran kautta.

Nimikkolähetit- ja sopimukset

Nimikkolähetit ja -sopimukset
Hollolan kantaseurakunnassa
Hämeenkosken kappeliseurakunnassa
Kuhmoinen-Padasjoen kappeliseurakunnassa
Kärkölän kappeliseurakunnassa

 

Hollolan kantaseurakunta

 (Tiedot päivitetty 10.10.2016)