Padasjoen kappeliseurakunnan johtokunta 2023-2026

 

Kappeliseurakunnassa on asioiden hoitamista varten johtokunta, jonka jäsenet valitsee kirkkovaltuusto kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen on virkansa puolesta johtokunnan jäsen.

Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenelle. (KJ 12:2,2).

Johtokunnan jäsenet 2023-2026

Jäsen Varajäsen
Kaurén Pirkko Vilkman Mira
Pyykkö Esa Lahtinen Jarmo
Pakarinen Tytti Ekström-Wallenius Rea
Nieminen Essi Luukka Elina
Talasvirta Timo Järvinen Matti
Savola Silja Karevaara Seija
Rantanen Paavo Luukka Paavo
Tukia Hannu Karevaara Eero

 

Kirkkoneuvoston edustajana Padasjoen johtokunnan kokouksissa toimii vuosina 2023-2024 Vesa-Pekka Carlson.

Johtokunta päättää

1) seurakunnan talousarviossa sille osoitetuista varoista

2) kappeliseurakunnan järjestämällä toiminnalla hankituista varoista

3) kirkkojärjestyksen 12 luvun 4 § 2 momentissa tarkoitetun omaisuuden ja sen tuoton käytöstä

(Kappeliseurakunnan ohjesääntö 11 §)

 

Johtokunnan tehtävänä on

1) suunnitella, kehittää ja johtaa kappeliseurakunnan hengellistä työtä,

2) valita kappeliseurakunnan kappalainen ja pyytää kirkkoneuvostolta lausunto valintaa varten,

3) antaa kirkkoneuvostolle lausunto sen täyttäessä vakinaisesti kappeliseurakunnassa avoinna olevaa hengellisen työn virkaa tai tointa,

4) tehdä kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä kappelineuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma,

5) antaa kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä kertomus kappelineuvoston edellisen vuoden toiminnasta ja määrärahan käytöstä,

6) asettaa tarvittaessa avukseen vastuuryhmiä kappeliseurakunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä varten,

7) seurata kappeliseurakunnan alueella olevien seurakunnan kiinteistöjen tilaa ja tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä ja aloitteita,

8) vahvistaa kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelma,

9) suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.

(Kappeliseurakunnan ohjesääntö 12 §)

 

Hallintosääntö

Hallintosääntö