Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston tehtävänä on:


1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi,
2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta,
3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa,
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja
5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.


Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. (Kirkkolaki, 10. luku.) Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kirkkoneuvoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kappeliseurakunnan kappalaisella, kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtalla.

 

Kirkkoneuvoston 13 jäsentä vuosina 2019-2020 ovat:

Jäsen Varajäsen
Huttunen Timo, kirkkoherra, puheenjohtaja vs. kirkkoherra
Kotiaho Pekka , varapuheenjohtaja, taloudellisen jaoston pj. Mäkinen Kaarina

Aakala Seija

Pyykkö Esa

Hurtig Johanna

Korpela Liisa

Hämäläinen Kalevi

Tiihonen Sanni-Maria

Iivari Eila

Tanhuanpää Ritva-Liisa

Kaalikoski Sirpa

Naapuri Timo

Koskelo Aimo

 

Ahlgrén-Tervala Kirsi
Louekoski-Huttunen Toini Suomäki Anne

Mantere Heikki

Lindqvist Kauko
Ojala Risto Ihalainen Tapani

Savola Silja

Talasvirta Timo
Sinivaara Lea Carlson Vesa-Pekka

 

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Kirkkoneuvostossa voi ohjesäännön mukaan olla taloudellinen jaosto ja muitakin jaostoja. Taloudellisen jaoston puheenjohtajana on kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. (Kirkkolaki, 10. luku.)

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa on kirkkoherralla, kiinteistöpäälliköllä,  talouspäälliköllä sekä Hämeenkosken kappeliseurakunnan kappalaisilla.

 

Jäsen

Varajäsen

Kotiaho Pekka

Mäkinen Kaarina

Hämäläinen Kalevi

Tiihonen Sanni-Maria

Koskelo Aimo

Ahlgren-Tervala Kirsi

Louekoski-Huttunen Toini

Suomäki Anne

Iivari Eila

Tanhuanpää Ritva-Liisa

Sinivaara Lea

Carlson Vesa-Pekka

Kaalikoski Sirpa

Hurtig Johanna

Kirkkoneuvosto kokoontuu 2020 seuraavasti: 

  • Tiistai 21.1.2020 klo 18

  • Tiistai 24.3.2020 klo 18

  • Tiistai 21.4.2020 klo 18

  • Tiistai 19.5.2020 klo 18

  • Tiistai 11.8.2020 klo 18

  • Tiistai 22.9.2020 klo 18

  • Tiistai 3.11.2020 klo 18

  • Tiistai 1.12.2020 klo 18