Hallintoelinten päätöksiä

19.10.2017 15.44

IMG_6142[1]_M.jpg

Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto kokoontuivat tiistaina 17.10.2017.

Kuhmoinen-Padasjoelle uusi nuorisotyönohjaaja

Kirkkoneuvosto valitsi Viivi Karvasen Kuhmoinen-Padasjoen kappeliseurakunnan määräaikaiseksi nuorisotyönohjaajaksi ajalle 1.12.2017–31.12.2020. Hakijoita tehtävään oli viisi.

Tuomiokapituli hylkäsi Hollolan kehittämisavustusanomuksen

Talouspäällikkö Paula Hukkanen ilmoitti kirkkoneuvostolle, että Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt 4.10. hylätä Hollolan seurakunnan kehittämisavustusanomuksen koskien seurakuntaliitoksesta aiheutuneita kuluja. Hollolan seurakunnan eritellyn anomuksen mukaan Hollolan seurakunnalle on aiheutunut seurakuntaliitoksesta kuluja vuosina 2016-2017 yhteensä 131.921,25 euroa. Tuomiokapitulin lakimiesasessori Jorma Juutilainen perusteli hylkäämistä sillä, että Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan kehittämisavustusta myönnetään sekä konkreettisiin yhteistoimintahankkeisiin että yhteistyö- ja yhdistymisselvityksiin, ja että tuomiokapitulin käsityksen mukaan Hollolan seurakunnan anomuksessa mainitut seurakuntaliitoksen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset eivät täytä edellä mainittuja kriteerejä. Päätöksessä todettiin, että tuomiokapituli myönsi jo vuonna 2016 Hollolan seurakunnalle kehittämisavustusta Asikkalan, Hollolan, Kuhmoisten, Kärkölän ja Padasjoen seurakuntien liitosselvityksen tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin 25.312,50 euroa.

 

Kirkollisveroprosentti edelleen 1,75

Kirkkovaltuusto puolestaan vahvisti Hollolan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2018 edelleen saman kuin vuonna 2017 eli 1,75 prosenttia. Verotulot ovat laskeneet vuoden 2017 aikana koko kirkossa noin 4 prosenttia ja Hollolan seurakunnassa noin 6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisinä syinä laskuun talouspäällikkö näki mm. jäsenmäärän pienentymisen, kiky-sopimuksen lomarahaleikkaukset.

Talouspäällikön näkemyksen mukaan Hollolan seurakunnan kirkollisveroprosentin nostamiselle ei kuitenkaan ole edellytyksiä, mutta laskemistakaan ei lähivuosien talousennusteiden valossa ole syytä harkita vuoden 2018 osalta.

 

Henkilöstöstrategia ja –suunnitelma hyväksyttiin

Tiukentuvaan talouteen liittyen kirkkovaltuusto hyväksyi myös Hollolan seurakunnan henkilöstöstrategian ja –suunnitelman vuosille 2018-2022.

Sen mukaan suunnitelmakaudella 2018-2022 on  tavoitteena mm. vähentää henkilöstökuluja vähintään 50-100 000 euroa/ talousarviokausi, vähentää virkojen määrää ja palkata uusiin tehtäviin mahdollisuuksien mukaan työsopimussuhteisia, kohdentaa henkilöstöresurssia aiempaa vahvemmin seurakunnan perustehtävään ja tutkia tukipalvelun eri tehtävien ulkoistamisen mahdollisuudet sekä käyttää ensisijaisesti seurakunnan omaa työvoimaa joustavasti koko seurakunnan alueella minimoiden sijaisten palkkaaminen.

 

Kokouspöytäkirjat löytyvät täältä.

« Uutislistaukseen