Kirkkoneuvoston päätöksiä 27.3.2018

28.3.2018 15.28

Hollolan seurakunnan tulos vuodelta 2017 oli historiallisen hyvä.

Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti eilen esittää kirkkovaltuustolle, että ensi syksyn seurakuntavaaleissa seurakunta jaetaan kunnittain äänestysalueisiin, ja että varsinaisena äänestyspäivänä 18.11.2018 Hollolan seurakunnan äänestyspaikat ovat seuraavat: Hollolan Sovituksenkirkko klo 11-20, Kärkölän Järvelän seurakuntakeskus klo 11-20, Kuhmoisten seurakuntakoti klo 11-20, Padasjoen kirkko klo 11-20.

Lisäksi esitetään, että vaaleja varten seurakuntaan valitaan kirkkoherran lisäksi 17 vaalilautakunnan jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.

Edelleen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kuhmoinen-Padasjoki-kappeliseurakunta olisi jatkossa nimeltään Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunta, ja että kappeliseurakuntaan perustetaan kolmas papin virka nykyisen määräaikaisuuden tilalle.

Kirkkovaltuustoon etenevän tasekirjan mukaan Hollolan seurakunnan vuoden 2017 tulos oli historiallisen hyvä, 713 572 euroa ylijäämäinen. Tulos on yli miljoona euroa parempi kuin mitä viime syksyn lisätalousarviossa odotettiin. Ylijäämän syntyyn vaikuttivat mm. määrärahojen säästöt henkilöstökuluissa, palveluiden ostoissa ja muissa ostoissa.

Vuonna 2017 vuosikate oli 1 300 955 euroa. Vuosikate on yleisesti käytetty seurakuntien tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Määrän tulee olla vähintään sen suuruinen, että se kattaa seurakunnan investoinnit ja lainanlyhennykset. Investointeihin käytettiin rahaa 334 384 euroa ja lainan lyhennyksiin 342 649 euroa. Vuosikate riitti hyvin investointeihin ja lainan lyhennysten kattamiseen.

Seurakunnan kassavarojen lisäys oli 1 548 501 euroa ja lainaa oli vuoden lopulla 2 713 725 euroa. Seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden voidaan todeta vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella säilyneen hyvänä.

 

PÄÄTÖSLUETTELO 27.3.2018:

§ 20 Työyhteisöselvityksen raportin esittely kirkkoneuvostolle

§ 21 Seurakuntavaalien äänestysalueisiin jakautuminen ja äänestyspaikat 18.11.2018

§ 22 Vaalilautakunnan valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen vuonna 2018

§ 23 Päätöksen tekeminen seurakuntavaalien kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta lehdessä

§ 24 Kuhmoinen-Padasjoki kappeliseurakunnan ohjesäännön muutos

§ 25 Esitys seurakuntapastorin viran vakinaistamisesta ja viranhaltijasta

§ 26 Kärkölän kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 1.5.-30.9.2018

§ 27 Lähetystyölle myönnettyjen määrärahojen kohdentaminen vuonna 2018

§ 28 Puhujan valitseminen kaatuneiden muistopäivään

§ 29 Hollolan seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös

§ 30 Uusi virka- ja työehtosopimus

§ 31 Hollolan alueen metsäsuunnitelma vuosille 2018 – 2027

§ 32 Lausunto Särsjärven leirikeskuksesta

§ 33 Padasjoen Pappilan rannan rantasaunan luovuttaminen kyläyhdistykselle

 

Koko pöytäkirja on luettavissa verkkosivuillamme:

http://www.hollolanseurakunta.fi/documents/5417831/21311060/P%C3%B6yt%C3%A4kirja%3D27032018.pdf/2d1936fb-284a-daa6-1e4f-74c8b1d495c0

« Uutislistaukseen