Kirkkoherra Antti Lahtinen jää keväällä eläkkeelle

29.10.2018 15.06

Antti Lahtinen 1_M.jpg Kuva: Antti Lahtinen

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on vastaanottanut kokouksessaan 24.10.2018 Hollolan seurakunnan kirkkoherran irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Vuodesta 2007 kirkkoherrana toiminut rovasti Antti Lahtinen on irtisanoutunut virasta 1.4.2019 lukien. Näin ollen Hollolan seurakunnassa tuli avoimeksi kirkkoherran virka, jonka tuomiokapituli myöhemmin julistaa haettavaksi. Sitä ennen seurakunnassa tulee ratkaista kirkkoherranvaalin vaalitapa.

Välillinen vai välitön vaali?

Kirkkoherra valitaan vanhan käytännön mukaan ensisijaisesti välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus on 18 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä. Kirkkovaltuuston pyynnöstä tuomiokapituli voi kuitenkin nykyisin päättää, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jolloin valinnan suorittaa Hollolan seurakunnan 33-jäseninen kirkkovaltuusto.

Kirkkohallituksen muutaman vuoden takainen kirkkoherranvaaleja koskeva ohje opastaa, että seurakunnan tulee tiedottaa tulevista vaaleista niin ajoissa, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus käydä mediakeskustelua vaalitavasta.

Vaalitapaa koskevassa harkinnassa on ohjeen mukaan syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaalissa.

Lopullisen päätöksen vaalitavasta tekee Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli. Seurakunnan kirkkovaltuusto voi vaikuttaa päätökseen lausumalla asiasta 7.12.2018 mennessä.

« Uutislistaukseen