Hautajaiset

Seurakunnan työntekijät ottavat osaa suruunne ja tahtovat olla tukemassa teitä.

Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa jo ennen kuin on saatu lupa hautaamiseen.

Kirkkoherranvirastossa ja kappeliseurakuntien seurakuntatoimistossa

 • sovitaan siunaustoimituksen aika ja paikka sekä siunauksen toimittava pappi ja kanttori
 • kysytään hautausmuoto (tuhka- tai arkkuhautaus) ja minne haudataan
 • varataan tila muistotilaisuuden pitämiseen, jos se järjestetään seurakunnan tiloissa
 • Kuhmoisissa, Padasjoella ja Kärkölässä varaukset voi tehdä omassa seurakuntatoimistossa

Hautatoimen asiakaspalvelussa

 • hoidetaan hautapaikkaan liittyvät asiat
 • sovitaan uurnan laskun ajankohta
 • kerrotaan hautaukseen liittyvistä kustannuksista.

Tapaaminen papin kanssa

Siunauksen toimittava pappi ottaa yhteyttä omaisiin. Tapaamisessa papin kanssa sovitaan siunaus- ja muistotilaisuuden yksityiskohdista sekä paikallisista käytännöistä.

Siunaustilaisuuden musiikki

Siunaustilaisuuden virret sovitaan papin tai kanttorin kanssa. Kaikesta muusta musiikista sovitaan kanttorin kanssa. Mikäli omaisilla ei ole erityisiä musiikkitoiveita, musiikin voi jättää kanttorin valittavaksi.

Siunaustilaisuus

Toimituksen peruskaava:

 • Surumusiikki
 • Kukkien lasku. Jos arkku saatetaan hautaan, kukat lasketaan vasta haudalla.
 • Virsi
 • Siunaus
 • Virsi
 • Surumusiikki

Arkku kannetaan kirkosta surumusiikin soidessa. Kantajia on hyvä olla kuusi. Henkilökunta opastaa arkun kantamisessa ja johdattaa saaton haudalle. Hauta peitetään kannella. Jos kukat on laskettu jo kirkossa, voi useampia kukkalaitteita laskea haudalle yhtä aikaa.

Tuhkahautauksessa siunaustilaisuuden päätyttyä arkku kannetaan autoon tai se jää kirkkoon/ siunauskappeliin, mistä työntekijä siirtää sen säilytystilaan odottamaan myöhempää kuljetusta krematorioon. Käytännöstä sovitaan Hollolan seurakunnan henkilökunnan kanssa. Omaiset vievät kukat hautapaikalle siunauksen jälkeen, jos hautapaikka on tiedossa.

Muistotilaisuus

Jos omaiset järjestävät muistotilaisuuden, papin ja kanttorin osallistumisesta muistotilaisuuteen on hyvä sopia henkilökohtaisesti heidän kanssaan.

Hautauksen jälkeen

 • Seurakunnan työntekijät tahtovat tukea teitä surussanne. Seurakunnan diakoniatyöntekijää tai pappia voi pyytää hautajaisten jälkeenkin kotikäynnille tai tulla tapaamaan heitä seurakunnan tiloihin. Kutsumme omaisia myös kirkossa pidettäviin messuihin sekä muihin seurakunnan tilaisuuksiin.
 • Siunauspäivää seuraavana sunnuntaina Hollolan seurakunnan jumalanpalveluksien esirukouksissa muistetaan edesmennyttä seurakunnan jäsentä ja hänen omaisiaan, jos omaiset ovat antaneet siihen suostumuksensa.
 • Pyhäinpäivänä jumalanpalveluksissa luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen haudattujen seurakuntalaisten nimet. Omaiset saavat erillisen kutsun jumalanpalvelukseen. Hollolan kirkossa on pyhäinpäivänä musiikkia hiljentymistä varten.
 • Surun keskellä on hyvä pitää mielessä, että perunkirjoitus tulee pitää 3 kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Virkatodistukset perunkirjoitusta varten tulee tilata kirkkoherranvirastosta ajoissa.


Kirkkoherranviraston sekä seurakunta- ja hautapalvelutoimiston ajankohtaiset aukioloajat löydät info ja asiointi -sivulta. 

Hautajaiset ja suru - Evl.fi

Sovituksenkirkossa on käytettävissä tekstiilitaiteilija Kristiina Nyrhisen suunnittelema silkkinen arkkuliina.
Sovituksenkirkossa on käytettävissä arkun päälle laskettava silkkinen arkkuliina.