Hollolan seurakunnan hallintosääntö 

Uusi, kokoava hallintosääntö tuli voimaan 1.1.2024.

Hallintosääntö kumosi kirkkovaltuuston työjärjestyksen, kirkkoneuvoston ohjesäännön, sekä kappeliseurakuntien ja alueneuvoston ohjesäännöt.

Hollolan seurakunnan hallintosääntö.