Ympäristöasiat

Hollolan seurakunta on sitoutunut kantamaan oman vastuunsa luomakunnasta.

Hollolan seurakunnan ympäristödiplomi

Kirkkohallitus on myöntänyt 4.5.2023 Hollolan seurakunnalle Kirkon ympäristödiplomin, joka on voimassa 4.5.2023 – 31.12.2027.

Hollolan seurakunnalla ja Hämeenkosken kappeliseurakunnalla on ollut kirkon ympäristödiplomi jo aiemmin vuosina 2013–2017. Nykyisin kappeliseurakuntana Hollolan seurakuntaan kuuluvalla Kärkölän itsenäisellä seurakunnalla ympäristödiplomi oli vuosina 2009–2013.

Hollolan seurakunta ei uusinut ympäristödiplomia vuonna 2017 liitosprosessin aiheuttaman työn ja muutosten vuoksi. Kirkkoneuvosto kuitenkin päätti 1.12.2020, että seurakunnassa käynnistetään uudelleen ympäristöhanke, jonka tavoitteena on hakea kirkkohallitukselta ympäristödiplomia koko laajentuneelle seurakunnalle. Prosessi eteni seurakunnan ympäristötoimikunnan johdolla siten, että kirkkoneuvosto hyväksyi ympäristöohjelman kokouksessaan 31.5.2022 ja pyysi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta ympäristöjärjestelmän auditointia.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli nimesi istunnossaan 15.11.2022 auditointia suorittamaan kirkon ympäristödiplomin auditoijat, talouspäällikkö Pinja Halmeen ja hiippakuntadekaani (el.) Ouri Mattilan Lahdesta. Hollolan seurakunnan ympäristöjärjestelmä auditoitiin 3.2. ja 10.2.2023, jolloin tutustumiskäynneillä keskityttiin Padasjoen ja Kuhmoisten kappeliseurakuntiin, joilla aikaisemmin ei ole ollut kirkon ympäristödiplomia. 

Kirkon ympäristötyö

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ympäristötyön pohjana ovat Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030, Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus sekä Kirkon ympäristöjärjestelmä eli Kirkon ympäristödiplomi. Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.

Kirkon ympäristödiplomi tarjoaa työvälineitä ympäristötyöhön seurakuntien työntekijöille, luottamushenkilöille ja muille jäsenille.

Hollolan seurakunnan ympäristötoimikunta 2023-2026

Yksi ympäristödiplomin minimikriteereistä on ympäristötoimikunnan nimeäminen.

Kirkkoneuvosto nimesi 24.1.2023 valtuustokaudelle 2023-2026 ympäristötyön toimikunnan puheenjohtajaksi Anni Salilan ja sihteeriksi viestinnän asiantuntija Juhana Säteen sekä jäseniksi Liisa Korpelan, Kimmo Malinin, Mika Hämäläisen, Satu Alanderin, Sakari Kivistön ja Keijo Kokon. 

Hollolan seurakunnan ympäristöohjelma (Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.5.2022)

Diplomiasiakirja (Allekirjoitettu Helsingissä 4.5.2023)

Auditointikäynti luonnonsuojelualueeksi kaavaillussa kohteessa Kuhmoisissa helmikuussa 2023.
Auditointikäynti luonnonsuojelualueeksi kaavaillussa kohteessa Kuhmoisissa helmikuussa 2023.