Ympäristöohjelma

 

Uutta! 

Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 1.12.2020, että seurakunnassa käynnistetään ympäristöhanke, jonka tavoitteena on hakea kirkkohallitukselta ympäristödiplomia.

Hollolan seurakunnalla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa ympäristödiplomia. Kirkon ympäristödiplomi tarjoaa työvälineitä ympäristötyöhön seurakuntien työntekijöille, luottamushenkilöille ja muille jäsenille. Kirkon strategia vuoteen 2026 (Ovet auki) linjaa ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvän huolen yhdeksi 2020 -luvun megatrendeistä ja asettaa ekologisen ja sosiaalisen vastuun terävöittämisen kirkon toiminnassa yhdeksi strategian tavoitteista. Siten ympäristötyön aloittaminen Hollolan seurakunnassa on myös kirkon yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista.

Tätä sivua päivitetään.

-------

Hollolan seurakunta ei uusinut ympäristödiplomia vuonna 2017 liitosprosessin aiheuttaman työn vuoksi - laajentuneen seurakunnan pisteytys olisi pitänyt tarkistaa uudelleen. Asiaa pidetään kuitenkin arvokkaana ja siihen palattaneen tulevaisuudessa.

------------

Hollolan seurakunta päätti vuonna 2011, että se alkaa kantaa ympäristövastuuta asettamalla ympäristötyöryhmän ja hakemalla kirkon ympäristödiplomia. 

Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Diplomin saa seurakunta, joka ottaa käyttöön kirkon toimintoja varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit. Asian varmentaa tuomiokapitulin valtuuttama ulkopuolinen auditoija. 

Hollolan seurakunnassa auditointi suoritettiin 30.5.2012. Kirkkohallitus myönsi Hollolan seurakunnan ensimmäisen ympäristödiplomin täysistunnossaan 26.2.2013. Diplomi on voimassa neljä vuotta, sen jälkeen sitä on haettava uudelleen sen hetkisten vaatimusten mukaan.

Ympäristödiplomia hakenut seurakunta sitoutuu kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Hollolan seurakunta on mm. tehostanut kierrätystä, lisännyt ympäristökasvatusta parantanut energiatehokkuutta ja satsannut uusiutuvaan energiaan.  Hollolan keskiaikaisen kivikirkon lämmitysjärjestelmän lämpölähde muutettiin vuonna 2015 öljystä maalämmöksi.