Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat ennen 1.7.2023

Kirkkoneuvoston alkuperäisten pöytäkirjojen nähtävilläolo on kirkkoherranvirastossa 14 päivää pöytäkirjan tarkastamisesta alkaen. Pöytäkirjat julkaistaan verkossa enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kirkkovaltuuston alkuperäisten pöytäkirjojen nähtävilläolo on kirkkoherranvirastossa 30 päivää pöytäkirjan tarkastamisesta alkaen. Pöytäkirjat julkaistaan verkossa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Käsiteltävät asiat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, mutta pöytäkirjoihin tehdään ne poistot, joita salassapito- ja henkilötietolain arkaluontoisia tietoja koskevat säädökset edellyttävät.

Liitteitä ei julkaista verkossa. Lisätietoja esittelijöiltä tai tiedottajalta. 

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2023

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 1/2023 (24.1.2023) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 2/2023 (21.2.2023)                      
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 3/2023 (28.3.2023) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 4/2023 (25.4.2023)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 5/2023 (23.5.2023) Kirkkoneuvoston pöytäkirja  6/2023 (20.6.2023)
   
   

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2022

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 1/2022 (11.1.2022) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 2/2022 (22.2.2022)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 3/2022 (29.3.2022) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 4/2022 (19.4.2022)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 5/2022 (31.5.2022) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 6/2022 (21.6.2022)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 7/2022 (16.8.2022) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 8/2022 (4.10.2022)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 9/2022 (1.11.2022) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 10/2022 (29.11.2022)

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2021

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 1/2021 (12.1.2021)  Kirkkoneuvoston pöytäkirja 2/2021 (23.2.2021)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 3/2021 (23.3.2021) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 4/2021 (20.4.2021)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 5/2021 (25.5.2021) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 6/2021 (15.6.2021)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 7/2021 (17.8.2021) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 8/2021 (28.9.2021)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 9/2021 (30.11.2021)  
   

 

 

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 2023

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 1/2022 (10.1.2023)

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 2/2022 (6.6.2023)

   

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 2022

 

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 2021

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 1/2021 (26.1.2021)  
Kirkkovaltuuston pöytäkirja 2/2021 (8.6.2021)  

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/2021 (12.10.2021)

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 4/2021 (14.12.2021)

 

 

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 1/2022 (15.2.2022)

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 2/2022 (14.6.2022)
Kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/2022 (18.10.2022) Kirkkovaltuuston pöytäkirja
4/2022 (13.12.2022