Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston alkuperäisten pöytäkirjojen nähtävilläolo on kirkkoherranvirastossa 14 päivää pöytäkirjan tarkastamisesta alkaen. Pöytäkirjat julkaistaan verkossa enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kirkkovaltuuston alkuperäisten pöytäkirjojen nähtävilläolo on kirkkoherranvirastossa 30 päivää pöytäkirjan tarkastamisesta alkaen. Pöytäkirjat julkaistaan verkossa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Käsiteltävät asiat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, mutta pöytäkirjoihin tehdään ne poistot, joita salassapito- ja henkilötietolain arkaluontoisia tietoja koskevat säädökset edellyttävät.

Liitteitä ei julkaista verkossa. Lisätietoja esittelijöiltä tai tiedottajalta. 

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2021

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 1/2021 (12.1.2021)  Kirkkoneuvoston pöytäkirja 2/2021 (23.2.2021)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 3/2021 (23.3.2021) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 4/2021 (20.4.2021)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 5/2021 (25.5.2021) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 6/2021 (15.6.2021)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 7/2021 (17.8.2021) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 8/2021 (28.9.2021)
   
   

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2020

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2019

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 1/2020 (21.1.2020)  Kirkkoneuvoston pöytäkirja 5/2020 (2.6.2020)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 2/2020 (24.3.2020) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 6/2020 (11.8.2020)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 3/2020 (21.4.2020)  Kirkkoneuvoston pöytäkirja 7/2020  (22.9.2020)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 4/2020 (19.5.2020)  Kirkkoneuvoston pöytäkirja 8/2020 (3.11.2020)
  Kirkkoneuvoston pöytäkirja 9/2020 (1.12.2020) 

 

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 2021

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 1/2021 (26.1.2021)  
Kirkkovaltuuston pöytäkirja 2/2021 (8.6.2021)  
Kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/2021 (12.10.2021)  

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 2020 

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 1/2020 (11.2.2020) = myös kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalipäivä

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 4/2020 (15.12.2020)
Kirkkovaltuuston pöytäkirja 2/2020 (2.6.2020)  
Kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/2020 (13.10.2020)  

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 1/2019 (15.1.2019)

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 5/2019 (7.5.2019)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 2/2019 (5.2.2019) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 6/2019 (11.6.)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 3/2019 (19.2.2019) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 7/2019 (24.9.)
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 4/2019 (26.3.2019) Kirkkoneuvoston pöytäkirja 8/2019 (26.11.

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 2019

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 1/2019 (22.1.2019)

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 4/2019 (10.12.2019)
Kirkkovaltuuston pöytäkirja 2/2019 (28.5.2019)  
Kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/2019 (15.10.2019)