Seurakunnan hallinto

 
Seurakunta on itsenäinen julkisyhteisö, jonka hallinnossa edustuksellista demokratiaa edustaa seurakuntalaisten vaaleilla valitsema kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain muun muassa talousarvion, tilinpäätöksen ja kirkollisveroprosentin.  
 

Kirkkovaltuusto on delegoinut  valtaansa ja juoksevien asioiden hoitoa kirkkoneuvostolle, joka on taas delegoinut päätösvaltaa edelleen sen taloudelliselle jaostolle sekä viranhaltijoille. Kirkkovaltuuston kaikille avoimet kokoukset pidetään Sovituksenkirkossa. Hallintoelimissä asioita esittelevät kirkkoherra, talouspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö.

Hengellistä toimintaa hiippakunnassa johtaa piispa ja tuomiokapituli. Tätä valtaa paikallisseurakunnassa edustaa kirkkoherra, joka toimii virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Hollolan seurakunnan kirkkoherra on Timo Huttunen.

Seurakunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kirkkoherranviraston yhteydessä. Pöytäkirjojen virallinen nähtävilläolo on kirkkoherranvirastossa pöytäkirjan allekirjoittamisesta joko 14 tai 30 päivää.

Tarkempaa tietoa hallintoelimien kokoonpanoista, tehtävistä, kokouspäivistä sekä kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjoista sivun vasemman laidan valikosta.