Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston tehtävänä on:

1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi,
2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta,
3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa,
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja
5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. (Kirkkolaki, 10. luku.) Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kirkkoneuvoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kappeliseurakunnan kappalaisella, kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtalla.

Kirkkoneuvoston 13 jäsentä vuosina 2023-2024 ovat:

Jäsen Varajäsen

Huttunen Timo, kirkkoherra, puheenjohtaja

vs. kirkkoherra

Kotiaho Pekka , varapuheenjohtaja, taloudellisen jaoston pj.

Hyytiä Henna

Carlson Vesa-Pekka

Malin Kimmo  

Nieminen Essi

Savola Silja

Parikka Leena

Joensuu Kristiina

Sinivaara Lea

Nieminen Minna

Valkeavuori Virve

Kuikka Pirjo

Anttonen Raine

Ojala Risto

Juselius Jarkko

Korpela Liisa

Kaalikoski Sirpa

Lindholm Raila

Kuoppa Tarja

Vilkman Mira

Aakala Seija

Pakarinen Tytti
Kähkönen Esa Pyykkö Esa

 

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto 2023-2024

Kirkkoneuvostossa voi ohjesäännön mukaan olla taloudellinen jaosto ja muitakin jaostoja. Taloudellisen jaoston puheenjohtajana on kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. (Kirkkolaki, 10. luku.)

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa on kirkkoherralla, kiinteistöpäälliköllä,  talouspäälliköllä sekä kappeliseurakuntien kappalaisilla.

Jäsen

Varajäsen

Kotiaho Pekka

Hyytiä Henna

Carlson Vesa-Pekka

Malin Kimmo

Kaalikoski Sirpa

Lindholm Raila

Kuoppa Tarja

Vilkman Mira

Kähkönen Esa

Pyykkö Esa

Nieminen Essi

Savola Silja

Valkeavuori Virve

Kuikka Pirjo

Kirkkoneuvosto kokoontuu seuraavasti: 

 

Vuonna 2024 tiistaisin klo 17

*16.1.

*20.2.

*26.3.

*23.4.

*21.5.

*18.6.

*13.8.

*1.10.

*19.11.

TALOUDELLINEN JAOSTO

Vuonna 2024 tiistaisin

* 5.3. klo 17

* 7.5.klo 17

* Keskiviikko 5.6. kiinteistökatselmus

* Perjantai 7.6. kiinteistökatselmus

* 3.9. klo 17

* 29.10. klo 15

 

Hallintosääntö

Hallintosääntö