Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston tehtävänä on:

1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi,
2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta,
3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa,
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja
5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. (Kirkkolaki, 10. luku.) Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kirkkoneuvoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kappeliseurakunnan kappalaisella, kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtalla.

Kirkkoneuvoston 13 jäsentä vuosina 2021-2022 ovat:

JäsenVarajäsen

Huttunen Timo, kirkkoherra, puheenjohtaja

vs. kirkkoherra

Kotiaho Pekka , varapuheenjohtaja, taloudellisen jaoston pj.

Mäkinen Kaarina

Aakala Seija

Tiihonen Sanni-Maria    

Nousjoki Santeri

Korpela Liisa

Hämäläinen Kalevi

Esa Pyykkö

Iivari Eila

Tanhuanpää Ritva-Liisa

Kaalikoski Sirpa

Naapuri Timo

Serkelä Kaisu

Ahlgrén Kirsi

Louekoski-Huttunen Toini

Suomäki Anne

Carlson Vesa-Pekka

Lindqvist Kauko

Ojala Risto

Ihalainen Tapani

Savola Silja

Talasvirta Timo
Sinivaara LeaMalin Kimmo

 

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto 2021-2022

Kirkkoneuvostossa voi ohjesäännön mukaan olla taloudellinen jaosto ja muitakin jaostoja. Taloudellisen jaoston puheenjohtajana on kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. (Kirkkolaki, 10. luku.)

Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa on kirkkoherralla, kiinteistöpäälliköllä,  talouspäälliköllä sekä Hämeenkosken kappeliseurakunnan kappalaisilla.

Jäsen

Varajäsen

Kotiaho Pekka

Mäkinen Kaarina

Hämäläinen Kalevi

Pyykkö Esa

Serkelä Kaisu

Ahlgrén Kirsi

Louekoski-Huttunen Toini

Suomäki Anne

Ojala Risto

Iivari Eila

Sinivaara Lea

Carlson Vesa-Pekka

Kaalikoski Sirpa

Nousjoki Santeri

Kirkkoneuvosto kokoontuu seuraavasti: 

Vuonna 2022 tiistaisin klo 17

* 11.1.2022 

* 22.2.2022 

* 29.3.2022

* 19.4.2022 

* 31.5.2022

* 21.6.2022

* 16.8.2022 

* 27.9.2022 

* 1.11.2022

* 29.11.2022