Nimikkolähetit- ja sopimukset

Nimikkolähetit ja -sopimukset


Hollolan kantaseurakunta
Hämeenkosken kappeliseurakunta
Kuhmoisten - Padasjoen kappeliseurakunta
Kärkölän kappeliseurakunta

 

Hollolan kantaseurakunta

 (Tiedot päivitetty 7.10.2021)

Elina Lind, Nepal

Elina ja Juha Lind palasivat Suomeen 2.7.2020 neljän Nepalissa vietetyn vuoden jälkeen. Lääkäripariskunta on työskennellyt Nepalissa vuodesta 2016, ja aiemmin työkauden 90-luvulla. Juha toimi Suomen Lähetysseuran työn aluepäällikkönä vastaten työalueen toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnittelusta sekä yhteistyön kehittämisestä paikallisten kumppanien kanssa. Hän ei toimi enää Suomen Lähetysseuran palveluksessa. Elina on toiminut Nepalin alueellisen kirkollisen työn koordinaattorina. Hän jatkaa työtään Suomen Lähetysseuran kautta vuoden 2021 loppuun Suomesta käsin.

Hanna Tansania

Hanna Martikainen työskentelee Tansaniassa.  Hanna toimii musiikkityössä. Hanna on Suomen lähetysseuran lähetti. Hän jatkaa työtään vuoden 2021 loppuun asti.

Susanne ja Kari Valkama, Suomi / Kaakkois-Aasia 

Kari ja Susanne toimivat raamatunkäännöstyössä. Kaakkois-Aasialaiselle vähemmistökielelle on käännetty Uusi Testamentti. Susanne on aloittanut Vanhan Testamentin tekstien käännöstyön. Kari on mukana kansainvälisessä raamatunkäännöstyössä käytettävien tietokoneohjelmien kehittämisprojektissa. He toimivat Suomen Ev. Luterilaisen Kansanlähetyksen lähetteinä.

Kirsi Vimpari, Viro

Kirsi Vimpari toimii lapsi- ja nuorisotyössä paikallisseurakunnassa Tartossa. Kirsi on koulutukseltaan fysioterapeutti ja sosionomi. Hän toimii Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähettinä.

Lähetysyhdistys Kylväjä, Kaukasia

Tuemme Kylväjän työtä Kaukasiassa. 

Medialähetys Sanansaattajat, Lähi-itä / Pohjois-Afrikka

Tuemme satelliittitelevisiotyötä SAT-7 verkoston kautta Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan. Sansan ohjelmat välittävät Jumalan sanaa ja evankeliumia.  Ohjelmia voi katsoa osoitteessa: http://sat7.org/

Suomen Pipliaseura, Intia

Suomen Pipliaseuran kautta tukemme on kohdennettu Intiassa tapahtuvaan raamattutyöhön erityisesti lasten ja nuorten parissa. Työn kautta tavoitetaan eri tavalla lukutaitoiset ihmiset heidän omalla kielellään. Samalla vaikutetaan syrjiviin asenteisiin ja herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaan.

Suomen lähetysseura, Morogoro, Tansania 

Tuemme Tansanian evankelisluterilaisen kirkon työtä Morogoron hiippakunnan alueella naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta. Yhteistyöprojekti päättyy vuoden 2021 lopussa.

 

Hämeenkosken kappeliseurakunta

Jukka ja Helena, Japani

Helena ja Jukka Kallioinen ovat olleet aiemmin Japanissa lähetystyössä yli 14 vuotta. Helena on koulutukseltaan sairaanhoitaja, joka on erikoistunut kätilöksi ja psykiatriseksi sairaanhoitajaksi. Jukka on kasvatustieteen maisteri/luokanopettaja ja lähetysopin kandidaatti. Eläkepari on palannut Japaniin, pieneen HAT-Koben seurakuntaan.

Suomen lähetysseura, Angola / Namibia

Lähetyseuran raamatunkäännöstyö Angloassa ja Namibiassa auttaa kääntämään Raamattua yhdeksälle eri kielelle Afrikassa.  

Kappeliseurakunta tukee myös Hannan työtä Tansaniassa. 

Kuhmoisten - Padasjoen kappeliseurakunta

Suomen lähetysseura, Venäjä, Viipuri 

Padasjoen kappeliseurakunta on Dikoni suojakodin kummi. Turvakoti on lämmön ja rakkauden tyyssija vaikeissa elämäntilanteissa eläville lapsille sekä heidän perheilleen. Turvakodissa asuu 25 lasta, jotka saavat hoitoa sekä koulu- ja harrastusmahdollisuuden. 

Kappeliseurakunta tukee Elina Lindin työtä Nepalissa.

 

Kärkölän kappeliseurakunta

Kappeliseurakunnalla on kolme lähetystyön kohdemaata.

Japani
Japanin lähetyskenttä, SLEY.

Käännöstyö
Nimikkolähetteinä ovat Ari ja Suvi Salminen, SEKL.

Thaimaa
Thaimaan kummikoulutyö, SLS

Kansainvälistä diakonia-apua annamme Aunuksen seurakuntaan, Inkerin kirkko ja kummilapselle Etiopiassa, SEKL.

Mitä voimme tehdä täällä kotimaassa

Tehtävämme on tukea lähettejä heidän työssään, pitämällä heihin yhteyttä kirjeitse ja rukouksin. Lähettien toimintaa tuemme myös taloudellisesti. Järjestämme erilaisia tapahtumia ja tempauksia, joista saatavat tulot lähetetään em. lähetysjärjestöjen kautta lähettien työn tukemiseen. Mikäli ei voi osallistua käytännön toimintaan, voi antaa tukensa lähetysrenkaan välityksellä (esim. kuukausittain pankkisiirtona).

Yhteystiedot
Lähetyssihteeri Sirpa Kinnari
p. 050 355 7812
sirpakinnari64@gmail.com