Hollolan kantaseurakunnan johtokunta

Johtokunnan tehtävänä on:

1) koordinoida alueen toimintaa yhdessä alueen kappalaisen kanssa, seurata ja edistää sen hengellistä elämää sekä tehdä sitä koskevia esityksiä ja aloitteita;

2) valvoa ja seurata alueen taloudellisten asioiden hoitamista ja tehdä niitä koskevia esityksiä ja aloitteita;

3) huolehtia alueensa kirkoista ja seurakunnan muusta omaisuudesta annettujen ohjeiden mukaisesti;

4) tehdä kirkkoneuvoston taloudelliselle jaostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä aluettaan koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma;

5) antaa kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä kertomus alueensa edellisen vuoden toiminnasta ja määrärahan käytöstä;

6) osallistua tarvittaessa alueellaan seurakuntatyössä toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnan valmisteluun;

7) asettaa tarvittaessa avukseen vastuuryhmiä alueensa toimialoihin kuuluvia tehtäviä varten;

8) suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.

 

Hollolan seurakunnan hallintosääntö

Hallintosääntö

Hollolan kantaseurakunnan johtokunnan jäsenet vuosina 2023-2026 ovat:

Jäsen Varajäsen
Nieminen Minna, puheenjohtaja Salminen Sofia
Vanhala-Selin Kristiina Selin Helena
Niemi Ilkka Kotiaho Pekka
Anttonen Raine Jokinen Anneli
Kyllönen Lea Takala Paavo
Hyytiä Kari Niemi Jarkko
Salila Anni, varapuheenjohtaja Serkelä Kaisu
Siivonen Kimmo Koskelo Aimo
Pelkonen Ari, kappalainen, sihteeri  -

 

 

Kanta-Hollolan alueen vastuuryhmät

Vesikansan alueen työryhmä 

Heidi Solonen, Riitta Takala, Auli Reijonen, Pasi Pälsi, Lea Kyllönen, Terttu Varsaluoma, Tuija Aarnivuo, Eija Grönholm, Vesikansan aluediakoni ja Vesikansan aluepappi.

Ystävyysseurakunta Kosen vastuuryhmä

Alaranta Eija, Eskola Aili, Lauren Hannu, Lehtimäki Juha, Lindqvist Kauko, Lindqvist Raija, Niemelä Liisa, Ounila Karoliina, Peltomaa Maarit, Salminen Terttu, Vanhala-Selin Kristiina ja ystävyysseurakuntatyön pappi Pelkonen Ari.