Hollolan alueneuvosto

Alueneuvoston tehtävä on:

1) suunnitella ja kehittää Hollolan kantaseurakunnan alueella tapahtuvaa hengellistä työtä yhteistyössä työalojen kanssa,

2) tehdä kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä alueneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma,

3) antaa kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä kertomus alueneuvoston edellisen vuoden toiminnasta ja määrärahan käytöstä,

4) asettaa tarvittaessa avukseen vastuuryhmiä Hollolan kantaseurakunnan alueelle

5) seurata Hollolan kantaseurakunnan alueella olevien seurakunnan kiinteistöjen tilaa ja tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä ja aloitteita,

6) vahvistaa Hollolan kantaseurakunnan alueella olevia kirkkoja koskeva kolehtisuunnitelma,

7) suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.

Hollolan alueneuvoston ohjesääntö

Hollolan alueneuvoston ohjesääntö

Hollolan alueneuvoston jäsenet vuosina 2023-2026 ovat:

Jäsen Varajäsen
Nieminen Minna, puheenjohtaja Salminen Sofia
Vanhala-Selin Kristiina Selin Helena
Niemi Ilkka Kotiaho Pekka
Anttonen Raine Jokinen Anneli
Kyllönen Lea Takala Paavo
Hyytiä Kari Niemi Jarkko
Salila Anni, varapuheenjohtaja Serkelä Kaisu
Siivonen Kimmo Koskelo Aimo
Pelkonen Ari, kappalainen, sihteeri  -

 

 

Kanta-Hollolan alueen vastuuryhmät

 

Vesikansan alueen työryhmä 

Heidi Solonen, Riitta Takala, Auli Reijonen, Pasi Pälsi, Lea Kyllönen, Terttu Varsaluoma, Tuija Aarnivuo, Eija Grönholm, Vesikansan aluediakoni ja Vesikansan aluepappi.

Ystävyysseurakunta Kosen vastuuryhmä

Alaranta Eija, Eskola Aili, Lauren Hannu, Lauren Karoliina, Lindqvist Kauko, Lindqvist Raija, Niemelä Liisa, Salminen Terttu, Vanhala-Selin Kristiina ja ystävyysseurakuntatyön pappi Pelkonen Ari.