Tutki uskoa

 

Evankelis-luterilaisessa kirkossa on kaksi sakramenttia, kaste ja ehtoollinen? Mitä ne oikeastaan ovat?

Tutustu kristillisen uskon perusteisiin, ilmiöihin ja kysymyksiin.

Voit kysyä mieltä painavista asioista myös oman seurakunnann papilta suoraan tai verkkolomakkeella.