Strategiapaperi

Strategia

Hollolan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.10.2022 seurakunnan oheisen strategian, joka ulottuu vuoteen 2026. Strategiatyötä on tehty vuodesta 2019 lähtien. Muun muassa seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstö- ja kiinteistöstrategia seuraavat seurakunnan strategiaa.

 

RUKOILLEN, ROHKEASTI, VASTUULLISESTI - HOLLOLAN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOSILLE 2022-2026

Hollolan seurakunta osana Suomen evankelisluterilaista kirkkoa liittyy kirkon ”Ovet auki - strategiaan. Sitä on syytä lukea tämän strategian rinnalla.

 

MISSIO: Hollolan seurakunta edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta luomakunnan pelastajana.

VISIO: Olemme rukoileva, rohkea ja vastuullinen seurakuntayhteisö, jossa jokaiselle on oma tehtävä.

ARVOT: Arvomme ovat usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. (1. Kor 13:3)

 

STRATEGISET VALINTAMME:

1.RUKOILEMME

Usko rohkaisee kristittyä elämään uskoaan ja kutsumustaan todeksi

• Julistamme Jumalan sanaa, jaamme sakramentteja sekä toteutamme lähimmäisenrakkautta (KL 1:2)

• Muodostamme erilaisia yhteisöjä, ja pyrimme löytämään jokaiselle halukkaalle oman tehtävän

• Pidämme ovemme avoimina ja kutsuvina

• Kannustamme rukoilemaan ja luomme mahdollisuuksia Raamatun lukemiselle

2.OLEMME ROHKEITA

Kristillinen toivo antaa rohkeutta

• Kunnioitamme ja arvostamme historiaamme, keskitymme tähän hetkeen ja suuntaamme tulevaisuuteen

• Uskallamme kokeilla, tehdä muutoksia, mutta myös luopua toimimattomasta

• Menemme ihmisten luokse erilaisiin tilanteisiin, emmekä jää odottelemaan, että he tulisivat luoksemme

• Viestimme monipuolisesti ja kiinnostavasti uusia mahdollisuuksia hyödyntäen

3.KANNAMME VASTUUTA

Rakkaus näkyy vastuullisuutena suhteessa lähimmäiseen ja luomakuntaan

• Nostamme vastuun luomakunnasta yhä keskeisemmäksi toiminnan sisällöksi ja päätöksiin vaikuttavaksi tekijäksi

• Toimimme tiiviissä yhteistyössä seurakuntamme alueiden muiden toimijoiden kanssa

• Huolehdimme toimintamme laillisuudesta, turvallisuudesta, taloudellisesta vakaudesta ja edistämme hyvien käytänteiden kehittämistä

• Kehitämme jatkuvasti organisaatiotamme ja huolehdimme siitä, että seurakuntamme on erinomainen työpaikka

• Jätämme tuleville sukupolville hyvän seurakunnan

Tämä strategia ohjaa kaikkia Hollolan seurakunnan alastrategioita ja -suunnitelmia ja on vuoropuhelussa niiden kanssa. Kyseiset asiakirjat asettavat tätä strategiaa mitattavampia tavoitteita.

Painokelpoinen tulostusversio strategiapaperista

 

Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategia vuosille 2023-2027