Virkatodistus ja sukuselvitys

 

Virkatodistus (ns. elää-todistus)

Seurakunnan jäsenen tarvitsema todistus, johon merkitään vain häntä itseään koskevia jäsentietojärjestelmän tietoja. Se annetaan siitä seurakunnasta, jonka jäsen hän on.  Virkatodistusten ja sukuselvitysten hinnasto näkyy Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin palvelumaksuhinnastossaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Todistusta tilattaessa on ilmoitettava henkilötiedot sekä todistuksen käyttötarkoitus.

Elää-todistus tilataan joko
- verkkolomakkeella (alempana lisätietoa)
- Hollolan seurakunnan kirkkoherranvirastosta (kantaseurakunta, Hämeenkoski, Vesikansa) tai kappeliseurakuntien seurakuntatoimistoista (Kuhmoinen-Padasjoki, Kärkölä). Toimistojen yhteystiedot täällä. Jos tilaat todistuksen sähköpostitse, vältäthän henkilötunnuksen käyttöä.
-Todistuksen voi tilata myös Päijät-Hämeen keskusrekisteriin kuuluvien osakasseurakuntien kirkkoherranvirastoistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä tai Lahden seurakuntayhtymän Asiointi-ja palvelupisteestä (Vapaudenkatu 6).

 

Yhteisöt ja yritykset, esim. pankit ja asianajotoimistot voivat tilata virkatodistuksen tästä linkista verkossa. Samalla lomakkeella tilataan myös sukuselvitykset. Huomioithan, että lomakkeeseen ei saa laittaa henkilötunnuksen loppuosaa eikä lomakkeella pysty tilaamaan sukututkimusta.

Yksityishenkilöt voivat tilata virkatodistukset kirkon tilaavirkatodistus.fi -sivulta.

 

Virkatodistus (ns. elää-todistus) ulkomaan viranomaisille

Ulkomaan viranomaisia varten voimme toimittaa virkatodistuksia monikielisellä lomakkeella. Lomakkeen kielinä ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.

Ulkomaan viranomaiselle toimitettava todistus on yleensä vahvistettava julkisen notaarin (henkikirjoittajat maistraateissa) toimesta. Kyseessä on ns. apostille-todistus. Lisäksi voidaan tarvita vielä ulkoasiainministeriön ja ko. valtion edustusten vahvistaminen. Virkatodistuksen vahvistaminen jää asiakkaan tehtäväksi.

 

Sukuselvitykset (mm. perunkirjoitusta varten)

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Se tarvitaan yleensä viranomaiskäyttöön, jossa on selvitettävä henkilö- ja perhesuhdetiedot pitkältä ajalta. Tällaisia ovat mm. perunkirjoitukset, lainhuudot ja muut kuolinpesän asioiden hoitamiseen liittyvät tilanteet.

Hollolan kirkkoherranvirasto voi toimittaa sukuselvityksen Hollolan tai Hämeenkosken seurakuntien jäsenenä olleista henkilöistä tai perheenjäsenestä. Kappeliseurakunnat voivat toimittaa sukuselvityksen kappeliseurakunnan jäsenenä olleista henkilöistä tai perheenjäsenestä. Muiden seurakuntien osalta sukuselvitys on tilattava ko. kirkkoherranvirastosta.

Todistusta tilattaessa on ilmoitettava henkilötiedot, muuttoaika seurakuntaan tai seurakunnasta pois.

 

Sukuselvitys tilataan Hollolan seurakunnan kirkkoherranvirastosta (kantaseurakunta, Hämeenkoski, Vesikansa) tai kappeliseurakunnan seurakuntatoimistosta (Kuhmoinen-Padasjoki, Kärkölä) tai samalla sähköisellä lomakkeella, jolla tilataan myös virkatodistukset. Toimistojen yhteystiedot täällä. Jos tilaat selvityksen sähköpostitse, vältäthän henkilötunnuksen käyttöä.

Sukuselvitystilauksen hinnasto löytyy Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin palvelumaksuhinnastosta.

Vuoden 2013 alussa otettiin käyttöön kirkon yhteinen jäsenrekisteri, joka kattaa kaikki Suomen ev.lut. seurakunnat 1.10.1999 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakunta, jossa henkilö on ollut viimeksi kirjoilla, voi yhdellä todistuksella todistaa henkilön 1.10.1999 jälkeiset kirjoillaoloajat eri ev.lut. seurakunnissa. Tätä aikaisemmat seurakunnissa kirjoillaoloajat täytyy tilata kyseisistä seurakunnista henkilön täytettyä 15 vuotta.

Jos henkilö ei ole kuulunut mihinkään seurakuntaan, on sukuselvitys tilattava maistraatista.

Sukuselvitystä ei saa käyttää sukututkimukseen. Väestötietolain 30 § 1momentin mukaan tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu.