Yhteisvastuu

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys. Keräyksellä kerätään rahaa yhdelle kotimaiselle ja yhdelle ulkomaiselle kohteelle. Keräyskohteet vaihtuvat vuosittain. Tänä vuonna Yhteisvastuukeräys toteutettiin 5.2.-30.4.2017. Tule mukaan välittämään!

 

Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa Suomessa ja Lähi-idässä

Suomessa vuoden 2017 keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa. Ihmiskauppa on ihmisen vapauteen kohdistuva rikos. Ihmiskauppaa on työperäinen ihmiskauppa, seksuaalinen hyväksikäytto, rikolliseen toimintaan pakottaminen, pakkoavioliitot, elinkauppa ja ihmisarvoa alentaviin olosuhteisiin pakottaminen.

Harmaan eri sävyt -hankkeen päätavoitteena on ehkäistä ihmiskauppaa ja hyväksikäyttöä tavoittamalla, tunnistamalla ja tukemalla virallisten tukijärjestelmien ulkopuolelle putoavia ihmiskaupan tai ihmiskaupan kaltaisten rikosten uhreja. Keräysvaroin muun muassa kehitetään tukihenkilötoimintaa sekä etsivää työtä ympäristöissä, joissa haavoittuvuus on suurta ja hyväksikäytön riskit merkittäviä, vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja, tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen sekä mahdollisuus tulkin käyttöön ja tarjotaan matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa.

Keräysvaroilla tuettava kansainvälinen työ keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen, jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän, eivätkä joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.

Lisätietoa Yhteisvastuu-keräyksestä löytyy Yhteisvastuun verkkosivuilta.

Hollolan seurakunnan osuuden kohdistaminen ja viime vuoden keräyssumma

Hollolan kantaseurakuntaan  jäävä 10 prosentin osuus ohjataan lasten ja nuorten hyväksi.
Kappeliseurakunnat päättävät, mihin kukin käyttää 10 prosentin osuutensa.

Vuoden 2017 nettotuotto Hollolan seurakunnassa oli 22.863, 20 euroa (sisältää myös kappeliseurakunnat).

 

Voit lahjoittaa myös suoraan Yhteisvastuu-keräyksen pankkitilille

Jos haluat lahjoittaa suoraan Yhteisvastuu-keräyksen pankkitilille, löydät tarkat ohjeet Yhteisvastuun Lahjoita-sivulla. Lahjoittaessasi lisää Hollolan seurakunnan viitenumero: 302106.

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi järjestetään monenlaisia tapahtumia.
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi järjestetään monenlaisia tapahtumia.

Ota yhteyttä

Virve Valkeavuori
Johtava diakoniatyöntekijä
Hollolan kantaseurakunta
Keskuskatu 2
15870 Hollola