Tutki uskoa

Evankelis-luterilaisessa kirkossa on kaksi sakramenttia, kaste ja ehtoollinen? Mitä ne oikeastaan ovat?

Tutustu kristillisen uskon perusteisiin, ilmiöihin ja kysymyksiin.

Voit kysyä mieltä painavista asioista myös oman seurakunnan papilta suoraan tai verkkolomakkeella.