Tutki uskoa

 

Evankelis-luterilaisessa kirkossa on kaksi sakramenttia, kaste ja ehtoollinen? Mitä ne oikeastaan ovat?

Tutustu kristillisen uskon perusteisiin, ilmiöihin ja kysymyksiin.

Voit kysyä mieltä painavista asioista myös papilta suoraan tai verkkolomakkeella.