Ristiäiset eli kastejuhla

Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi koko elämän. Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee kotiseurakuntansa jäsen.

Kastepaikkana voi olla koti, kirkko tai jokin muu seurakunnan tila.

Ristiäisten ajankohdan, kastepaikan ja papin voitte varata kotiseurakuntanne kirkkoherranvirastosta tai seurakuntatoimistosta tai Katrina Asiointi -verkkopalvelusta.

Hollolan seurakunnan jäsenet voivat järjestää kastetoimituksen seurakunnan kirkoissa ja seurakuntakotien kirkkosaleissa ilmaiseksi.

Jos kasteen jälkeen vietetään juhlahetki, myös siihen saa seuraavat tilat korvauksetta: Sovituksenkirkon Martta-sali, Hämeenkosken seurakuntatupa, Vesikansan seurakuntakoti, Missiokammari, Kärkölän seurakuntakeskus, Padasjoen seurakuntakoti, Kuhmoisten seurakuntakoti. Sovituksenkirkon Martta-salin käyttö edellyttää juhlatarjoilun tilaamista seurakunnalta.

Seurakunnalta voi myös lainata kastemekon, jos sellaista ei ole.

On hyvä, että vanhemmat ja kasteen toimittava pappi tapaavat ennen kastepäivää. Kastava pappi ottaa ennalta kastekotiin yhteyttä ja sopii tapaamisesta papin kanssa. Tällöin sovitaan kastejuhlan käytännön kulusta ja täytetään lasta koskeva rekisteröimislomake.

Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta kaikki muutkin päivät käyvät. Kotiseurakunta lahjoittaa lapselle kastekynttilän ja kastetodistuksen sekä kummeille annettavat kummitodistukset.

Kastejuhlan jälkeen kastettua ja hänen perhettään sekä kummeja ja isovanhempia kutsutaan jumalanpalvelukseen, jolloin luetaan kastettujen nimet ja rukoillaan kastettujen puolesta.

Tutustu myös: www.kastevirret.fi ja www.kaste.fi

Kastepuu

Hollolan seurakunnan kastepuu otettiin käyttöön Sovituksenkirkossa tammikuussa 2016. Kastepuuhun ripustetaan pieni puinen lintu, johon on kirjoitettu kastetun etunimet ja kastepäivä. Kastepuuhun ripustaminen tapahtuu siinä messussa, jossa kastetun puolesta rukoillaan.

Kastetut ja heidän perheet kutsutaan kirjeellä aina seuraavan vuoden alussa kastemessuun, jonka jälkeen he saavat linnun itselleen, ja tekevät samalla tilaa seuraavan vuoden kasteperheille.

Kastepuuhun ripustetaan pieni puinen lintu, johon on kirjoitettu kastetun etunimet ja kastepäivä
Kastetilaisuus

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

YouTube-video