Uutislistaukseen

Hollolan seurakunnalta 10 000 euron tukilahjoitus ukrainalaisille

Pakolaisia salissa.

Sotaa Ukrainasta pakenevien avuntarve on valtava. Kirkon Ulkomaanavun Antti Yrjösen kuva Unkarin rajalla olevasta pakolaismajoituksesta.

Hollolan seurakunta avustaa Ukrainan kansaa 10 000 euron lahjoituksella Kirkon Ulkomaanavun (KUA) kautta.

Sota Ukrainassa on ajanut valtavan määrän ihmisiä pakolaisiksi keskellä kylmää talvea. Ukrainasta on paennut Venäjän hyökkäystä jo lähes kolme miljoonaa ihmistä. KUA:n tuella kodeistaan paenneet ihmiset saavat hätäapuna vettä, ruokaa ja suojaa. Tukea tarjotaan kaikille konfliktia pakeneville, erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ja apua eniten tarvitseville.

Ison erillislahjoituksen ohella Hollolan seurakunnassa kerätään kolehteja ja järjestetään lipaskeräyksiä ukrainalaisten auttamiseksi. Myös yksittäiset seurakuntalaiset ovat tukeneet ukrainalaisia yksityisin lahjoituksin. Kirkon Ulkomaanavun kautta kanavoitujen lahjoitusten määrä oli jo maaliskuun ensimmäisen viikon päätteeksi 2,5 miljoonaa euroa.

Kirkkoherra Timo Huttusen mukaan Hollolan seurakunnan leirikeskuksia voidaan myös suunnitellusti ja tarpeen mukaan ottaa käyttöön pakolaisten majoittamiseksi.

”Tätäkin tilannetta seurataan ja muutoksiin reagoidaan. Maahanmuuttovirasto vastaa mahdollisten pakolaisten hätäapumajoituksista”, Huttunen kertoo. 

Kirkon Ulkomaanavun kautta voi lahjoittaa: Ukrainan sota - Kirkon Ulkomaanapu

16.3.2022 11.54