Uutislistaukseen

Seurakunnan tilinpäätös 18 767 euroa ylijäämäinen

Hollolan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2021 on valmistunut. Tilinpäätös käsiteltiin 29.3.2022, ja kirkkoneuvosto päätti esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy sen kesäkuun kokouksessaan.

Kirkollisverotuloja kertyi viime vuonna 6,4 miljoonaa euroa, mikä on 2,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Talousarvioon nähden toteutunut kirkollisverotulo oli hyvin lähellä arvioitua tuloa.

Toimintatuottojen ja toimintakulujen tasot palautuivat lähes koronaepidemiaa edeltävälle tasolle, koska seurakunnan toiminta avautui vuoden kuluessa hetkellisesti lähes normaaliksi. Seurakunnan toimintatuotoista reilu kolmannes tuli vuonna 2021 puunmyyntituloista. Noin 60 prosenttia toimintakuluista oli henkilöstökulua.

Vuosikate oli 1,3 miljoonaa euroa. Investointeja toteutettiin 1,4 miljoonalla eurolla, joista suurin hanke oli Kuhmoisissa sijaitsevan Papinsaaren siunauskappelin saneeraus. Kappelin ulkoiseen remonttiin käytettiin hieman yli miljoona euroa. Saneeraukseen otettiin vastaava summa pankkilainaa. Lainoja Hollolan seurakunnalla oli yhteensä 2,8 miljoonaa euroa ja niitä lyhennettiin viime vuonna noin 300 000 euroa.

Tilikauden ylijäämä oli lopulta 18 767 euroa. Tuloksen pienuuteen vaikutti erityisesti se, että Hollolan seurakunnassa muutettiin poistosuunnitelmaa Kirkkohallituksen suosituksen mukaiseksi vuoden 2021 alusta lukien. Poistosuunnitelman muutoksella oli kertaluontoista vaikutusta poistojen määrää lisäävästi lähes 570 000 eurolla vuoden 2021 osalta, ja ilman tehtyä muutosta tilikauden tulos olisi muodostunut reilusti ylijäämäiseksi. Poistosuunnitelman muutos vaikuttaa myös vuoden 2022 poistojen kokonaismäärään poistomäärää lisäävästi.

Hollolan seurakunta toimii neljän kunnan alueella: Hollolassa, Kärkölässä, Padasjoella ja Kuhmoisissa. Jäseniä Hollolan seurakunnalla oli 23 109. Hollolan seurakunnan alueella kirkkoon kuuluu noin 70 prosenttia alueen asukkaista. Seurakunnalla oli töissä yhteensä 87 henkilöä.

Tuomiokapituli vahvisti kappeliseurakunnan jakautumisen

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt Kuhmoisten-Padasjoen lakkauttamisen ja Kuhmoisten kappeliseurakunnan ja Padasjoen kappeliseurakunnan perustamisen 1.1.2023 alkaen. Tuomiokapituli pyysi kuitenkin Hollolan kirkkovaltuustoa täydentämään 15.2.2022 tehdyn päätöksen siltä osin, että kappeliseurakuntien uudet ohjesäännöt tulee myös saattaa työn alle.

Seurakuntaliitosten seurauksena Hollolan seurakuntaan perustettiin vuonna 2017

Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunta, joka kattaa vielä tämän vuoden aiempienKuhmoisten ja Padasjoen seurakuntien alueet.

31.3.2022 14.20