Uutislistaukseen

Kuulutus ennakkoäänestyksestä (ja kotiäänestyksestä!)

medium_Seurakuntavaalit_.jpg

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Sovituksenkirkossa (Keskuskatu 2, 15870 Hollola) kello 9.00–18.00 sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

Hollola

Hollolan kirkko, Rantatie 917, 16710 Hollola, 9.11. klo 13–18

Huili, Terveystie 25, 15870 Hollola, 8.11. klo 10–12

Prisma, Kansankatu 8, 15870 Hollola, 11.11. klo 10–18

Vesikansan srk-koti, Paimelantie 51, 17110 Kalliola, 10.11. klo 9–13

Kalliolan koulu, Rajaharjuntie 23, 15270 Kukkila 10.11. klo 14:30–18:30

Hämeenkoski

Ystävänkulma, Keskustie 29, 16800 Hämeenkoski, 8.11. ja 11.11. klo 9–14, 9.11.–10.11. klo 13–18

Hämeenkosken Sale, Keskustie 16, 16800 Hämeenkoski, 12.11. klo 10–15

Kuhmoinen

Seurakuntakoti, Kirkkotie 1 A, 17800 Kuhmoinen, 8.11., 10.11. ja 12.11. klo 9–14, 9.11. ja 11.11. klo 13–18

Kärkölä

Seurakuntakeskus, Sammalistontie 1, 16600 Järvelä, 8.11. ja 11.11. klo 13–18, 9.–10.11. klo 9–14

Aurinkokulma, Kauppatie 2, 16600 Järvelä, 12.11. klo 10–15

Padasjoki  

Seurakuntakoti, Uimalantie 2, 17500 Padasjoki, 8.11., 10.11. ja 12.11. klo 9–14 ja 9.11. ja 11.11. klo 13–18

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 044 524 6259.

Hollola 15.9.2022

Hollolan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Kauko Lindqvist

5.10.2022 14.37