Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto päätti alentaa veroprosenttia

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 18.10. pitämässään kokouksessaan laskea kirkollisveroprosenttia 0,05 prosenttiyksikköä. Hollolan seurakunnan kirkollisveroprosentti on siis 1,70 prosenttia vuonna 2023.

Alentamispäätöksen taustalla on Kirkkohallituksen seurakunnille antama suositus kirkollisveroprosentin tarkistamiseksi. Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva verorakenneuudistus siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Uudistuksessa valtion tuloveron määrä kasvaa merkittävästi ja ensisijaisesti valtion tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Tämä puolestaan aiheuttaa kasvua kirkollisveron tuottoon, mikäli seurakunnat eivät tarkista veroprosenttia suosituksen mukaisella tavalla. Tapahtuva verouudistus tulee olla lain tavoitteen mukaisesti tuottoneutraali myös kirkkoon kuuluvien näkökulmasta. Kirkollisveroprosenttien alentaminen on jätetty seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi.

Hollolan seurakunnan hallinnossa kirkollisveroprosenttipäätöstä valmistava keskustelu aloitettiin jo keväällä heti sen jälkeen, kun Kirkkohallitus yhdessä Valtionvarainministeriön kanssa julkaisi suosituksen laskelmineen veroprosentin tarkastuksesta. Seurakunnan päättäjien tahtotilana on noudattaa Kirkkohallituksen suositusta ja huolehtia Hollolan seurakunnan osalta siitä, ettei tapahtuva verorakenneuudistus vaikuta seurakunnan jäsenien verotukseen negatiivisesti. Tulevien vuosien mahdollisiin talouden tasapainottamistarpeisiin tullaan ensisijaisesti esittämään muita toimenpiteitä, kuin kirkollisveroprosentin muuttamista ylöspäin.

Kirkollisveroprosentti vahvistetaan syksyisin seuraavaksi vuodeksi. Useimmiten kirkkovaltuusto on Hollolan seurakunnassa pitäytynyt vanhassa prosentissa. Edellisen kerran kirkollisveron muutoksista on Hollolan seurakunnassa päätetty vuosina 1984 ja 2006. Lisäksi 2017 tehdyn seurakuntaliitoksen myötä Padasjoen ja Kärkölän alueilla asuvien kirkollisveroprosentti laski 0,05 prosenttiyksikköä verrattuna itsenäisen seurakunnan kirkollisveroprosenttiin.

Lisätietoja talouspäällikkö Paula Hukkanen p. 044 524 6250

19.10.2022 08.26