Uutislistaukseen

Hollolan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2022

20220618_132647.jpg

Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli ja allekirjoitti kokouksessaan 28.3.2023 seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2022.

Vuonna 2022 seurakunnan toiminnassa tapahtui palaaminen epidemiaa edeltäneelle tasolle. Erityisvivahteen vuoteen 2022 tapahtumien osalta toi seurakunnan ja Kansan Raamattuseuran yhteistyössä järjestämät Sanan Suvipäivät kesäkuussa. Seurakunta osallistui myös Ukrainassa riehuvan sodan uhrien auttamiseen eri tavoin.

Viime vuoden tilinpäätös jäi noin 375 880 euroa alijäämäiseksi, joka johtuu useista tekijöistä. Seurakunnan toiminta palautui vuoden 2022 aikana koronaa edeltävälle tasolle, joka näkyy toimintakulujen palautumisena vuoden 2019 tasolle. Loppuvuonna kohonnut inflaatio oli myös osaltaan vaikuttamassa toimintakulujen kasvaneeseen määrään. Tilikaudella 2022 toimintakuluja kirjattiin noin 7 miljoonaa euroa ja ne ylittivät edellisvuoden tason noin puolella miljoonalla.

Toimintatuottojen osalta jäätiin noin miljoonan euron tasolle, joka on aiempia vuosia totutun tason alle noin parisataatuhatta euroa. Selittävinä tekijöinä toimintatuottojen määrään on puun myyntitulojen jääminen aavistuksen edellisvuosia matalammalle tasolle sekä se, että seurakunta ei myynyt vuoden 2022 aikana kiinteää omaisuutta josta olisi saatu kirjattavaa tuottoa tuloslaskelmaan.

Seurakunnalla on sijoitusomaisuutta eri sijoitusinstrumenteissa, joiden vuotuisen tuoton kautta seurakunta saa vuosittain tuloa. Vuosittain ne tulo on ollut korkokulujen jälkeen noin 200 000 euroa. Vuoden vaihteessa osa sijoitusten arvoista jäi alemmalle tasoille niiden hankinta-arvoihin verrattuna, johtuen sijoitusmarkkinoiden heilahteluista. Näin ollen osaan sijoituksista tehtiin tilinpäätöspäivänä arvonalennuskirjauksia, minkä vuoksi seurakunnan sijoitustuotot vuonna 2022 jäivät 65 000 euroon, joka osaltaan vaikutti alijäämän syntymiseen.

Kirkollisverojen taso säilyi vuoden 2022 aikana edelleen hyvällä tasolla ja niitä tilitettiin Hollolan seurakunnalle 6 518 238 (6 434 951) euroa eli 83 287 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna 2021. Prosentuaalisesti nousu oli 1,3 % verrattuna edelliseen vuoteen, joka on aavistuksen vähemmän kuin koko kirkon viime vuoden kasvu kirkollisverotuotossa (1,8 %).

Investointeja tehtiin 734 810 (1 356 218) eurolla, joista merkittävimmät liittyivät kirkkojen maalämpöprojekteihin.

Alijäämäisestä tilinpäätöksestä huolimatta Hollolan seurakunta on taloudellisesti vakavarainen yhä edelleen ja alijäämäinen tulos ei käynnistä erillisiä toimenpiteitä seurakunnassa. Luonnollisesti seurakunnassa seurataan tarkasti vuoden 2023 talousarvion toteutumista ja tehdään tarvittaessa muutoksia siihen. Vuoden 2022 lopulla hyväksytty kiinteistöstrategia ja vuoden 2023 lopulla hyväksyntään tuleva päivitetty henkilöstöstrategia ohjaavat seurakunnan suunnittelua tulevina vuosina varmistan siten edelleen taloudellisesti vakaan ja rikasta seurakuntaelämää mahdollistavan seurakunnan.

 

Lisätiedot:

Talouspäällikkö Paula Hukkanen 044 524 6250 / paula.hukkanen@evl.fi

29.3.2023 11.35