Uutislistaukseen

Seurakunnan messustriimejä ei tallenneta jatkossa

Mediatuottajan striimausvälineitä vuonna 2022.

Hollolan seurakunta on päättänyt, ettei jumalanpalvelusten verkkolähetyksiä, eli niin kutsuttuja livestriimejä, enää tallenneta tulevaisuudessa. Jumalanpalvelukset ovat siis pääsääntöisesti nähtävillä ainoastaan suorina lähetyksinä, jotka striimataan tällä hetkellä pyhäpäivinä seurakunnan Facebook-sivulle.

Muutoksen taustalla on aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan ohjauskirje, jonka mukaan useat palveluntarjoajat poistavat verkkosivustoiltaan tai käyttämästään sisällönjakopalvelusta suorien lähetysten videotallenteet 14 vuorokauden kuluessa lähetyksen julkaisusta. Aluehallintovirastolle käsityksen mukaan palveluntarjoajat menettelevät näin digipalvelulain virheellisen tulkinnan vuoksi. Ohjauskirjeessä aluehallintovirasto korostaa, että 14 vuorokautta on tarkoitettu suorien lähetysten videotallenteiden tekemiseen saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. 

Hollolan seurakunnalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta jokaisen jumalanpalveluksen puheosuuksien tekstittämiseen.

Seurakunta voi kuitenkin tallettaa jatkossakin jumalanpalveluksia ja muita merkittäviä tapahtumia, vaikka tekstittämisen tekemisestä ei olisikaan varmuutta, jos sellaiseen ilmenee tarvetta.

Lain mukaan palveluntarjoajilla on mahdollisuus vedota kohtuuttomaan rasitteeseen. Kohtuuttomaan rasitteeseen voi vedota kuitenkin vain väliaikaisesti, eikä pysyvästi koko palvelun osalta.

Aluehallintoviraston ohjauskirjeen voi lukea kokonaisuudessaan täältäOhjauskirje tarkentaa tulkintoja videoista ja kohtuuttomasta rasitteesta - Saavutettavuusvaatimukset

10.8.2023 12.06