Uutislistaukseen

Seurakunta käynnistää hoitamattomien hautojen kuulutus- ja lunastusmenettelyn

Kuhmoisten Papinsaaren hautausmaa.

Kuhmoisten Papinsaaren hautausmaa.

Kirkkoneuvosto päätti eilen, että Hollolan seurakunnan hautausmaille suunniteltu hoitamatta jääneiden hautojen kuulutus- ja lunastusmenettely käynnistetään. 

Toimenpidettä ei ole toteutettu vielä koskaan yhdistyneessä seurakunnassa ja sen seurauksena hoitamatta jääneiden hautojen hautaoikeudet palautuvat seurakunnalle.

Prosessi vaatii aikaa useita vuosia ja etenee kirkkolain ja Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti seuraavasti:

1. Hoitamattomien hautojen toteaminen

2. Kunnostuskehotuksen antaminen

3. Päätös hoitamattomien hautojen palauttamisesta seurakunnalle

Seurakunnalle palautuneiden hautojen uudelleen käytöstä on tarkoitus päättää myöhemmin erikseen ja tällöin tulee huomioida mm. historiallisen arvon takia säilytettävät hautamuistomerkit.

Kirkkolain 3 luvun 33 § mukaisesti hautaoikeuden haltija vastaa siitä, että hautaa hoidetaan hautausmaan arvon mukaisesti.

Kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan, jonka hoito on olennaisesti laiminlyöty. Kunnostamiseen varataan vuoden määräaika siitä, kun päätös on annettu hautaoikeuden haltijalle tiedoksi. Kirkkoneuvosto voi päättää hautaoikeuden menettämisestä, jollei laiminlyöntiä ole korjattu. Päätöksen tiedoksi antamisesta säädetään Kirkkolain 10 luvun 26 §:ssä.

Vuonna 2023 suoritetun alustavan katselmuksen tuloksena hoitamattomiksi luokiteltavia hautoja oli Hollolan seurakunnan hautausmailla yhteensä 453, joista 53 % sellaisia, joissa haudan haltija on menehtynyt tai ei ole tiedossa. Lisäksi erikseen on listattu vaarallisesti kallellaan olevat hautamuistomerkit, joille on jo annettu suoristuskehotus. Näin ollen hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely käsittää noin 600 hautaa.

21.2.2024 12.07