Uutislistaukseen

Hollolan seurakunnan vuoden 2023 tilinpäätös ylijäämäinen

Ympäristödiplomi skannattu jpg.jpg

Hollolan seurakunnalle myönnettiin viime tilikaudella Kirkon ympäristödiplomi

Hollolan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2023 on valmistunut ja se on käsitelty kirkkoneuvoston kokouksessa 26.3.2024. Asiakokonaisuus esitettiin hyväksyttäväksi kirkkovaltuuston kesäkuun kokouksessa.

Hollolan seurakunnan tilinpäätös 2023 muodostui noin 245 000 euroa ylijäämäiseksi, joka on erityisesti seurausta historiallisesti suurimmasta kirkollisverotulokertymästä, vaikka seurakunta laski kirkollisveroprosenttia vuoden 2023 alusta alkaen 0,05 prosentilla 1,7 prosenttiin.

Koko kirkossa kirkollisverotuotto kasvoi vuonna 2023 ennätyslukemiin ollen kokonaisuudessaan 11,3 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Kirkollisverotuoton kasvun olennaisin syy löytyy yleisesti verotettavan tulon kasvusta Suomessa, joka puolestaan on seurausta työmarkkinaneuvottelujen mukaisista palkankorotuksista lähes kaikilla toimialoilla sekä eläkkeisiin tehdystä indeksikorotuksesta. Hollolan seurakunnalle kirkollisverotuloja tilitettiin 7,1 miljoonaa euroa, mikä on 9,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

Toimintatuotot ja -kulut kasvoivat

Seurakunnan toimintatuottoja kertyi 1,6 miljoonaa euroa, joka on 35 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Toimintatuottojen nousun selittävinä tekijöinä ovat muun muassa edellisvuotta suuremmat puunmyynti- sekä majoitusvuokratulot, mutta myös kirjanpidollisesti tehty muutos ravitsemuspalveluiden tuottojen kirjauksessa vuoden 2023 alusta lukien.

Toimintakulut kasvoivat toista vuotta peräjälkeen ja toteutuivat seurakunnan historian korkeimmalla tasolla. Toimintakuluja kirjattiin 7,9 miljoonaa euroa eli nousua vuoteen 2022 verrattuna oli 13 prosenttia. Toimintakulujen nousua selittävät työehtosopimusneuvottelujen seurauksena tehdyt palkantarkistukset kirkon työntekijöiden palkkoihin sekä yleisesti korkean inflaation vaikutus erityisesti palvelujen ostojen hinnoissa.

Vuosikate oli noin 1,0 miljoonaa euroa ja se kasvoi 166 % vuoden 2022 arvosta. Vuosikatteen kasvuun vaikutti erityisesti kirkollisverotuoton määrä, mutta myös sijoitus- ja korkotuottojen edellisvuotta suurempi määrä.

Ympäristöystävällisiä investointeja

Investointeja toteutettiin 566 218 eurolla. Suurin investointihanke oli Kärkölän kirkon muutos suorasta sähkölämmityksestä maalämpöön (noin 316 000 euroa). Avustuksia seurakunta sai noin 176 000 euroa kahteen eri rakennushankkeeseen, joista suurempi tuli Kirkkohallitukselta yhteensä 170 000 Kuhmoisten Papinsaaren siunauskappelin betonirakenteiden korjaamiseen ja pienempi Business Finlandilta Sovituksenkirkon aurinkovoimalaan. Kyseiset hankkeet toteutettiin edellisellä tilikaudella.  Lainoja Hollolan seurakunnalla oli yhteensä 2,3 miljoonaa euroa ja niitä lyhennettiin viime vuonna noin 300 000 euroa.

Tilinpäätöksen yhteydessä toteutettiin kertapoisto Padasjoen seurakuntatalon osalta (n. 185 000 euroa), joka on tammikuussa päätetty sulkea toiminnalta sisäilmaongelmien vuoksi. Kokonaisuudessaan vuoden 2023 poistot olivat noin 900 000 euroa, joka on noin 18 prosenttia pienempi määrä kuin vuonna 2022 huolimatta tehdystä isohkosta kertapoistosta.

Hollolan seurakunta toimii neljän kunnan alueella: Hollolassa, Kärkölässä, Padasjoella ja Kuhmoisissa. Jäseniä Hollolan seurakunnalla oli 21 931. Hollolan seurakunnan alueella kirkkoon kuuluu noin 69 prosenttia alueen asukkaista. Seurakunnalla oli töissä yhteensä 87 henkilöä. Seurakunnalle myönnettiin ympäristödiplomi tilikaudella 2023.

Paula Hukkanen
Paula Hukkanen
Talouspäällikkö
Keskuskatu 2
15870 Hollola

28.3.2024 11.56