Uutislistaukseen

Talomuseoalueen vuokrasopimusta jatkettanee

Kuva talomuseoalueen rakennuksista.

Hollolan kirkonkylällä keskiaikaisen kirkon kupeessa sijaitsevan Hentilän talomuseoalueen ja esinemuseon (nk. Lainajyvästö) maa-alueet ovat seurakunnan omistuksessa, ja ne ovat olleet Hollolan kotiseutuyhdistyksellä vuokralla viimeiset 25 vuotta.

Nyt kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuokrasopimus uusitaan 25 vuoden ajaksi. Rakennukset ja tarvikkeet jäisivät kotiseutuyhdistyksen omistukseen vuokra-ajan päätyttyä. Sopimus pitää lopulta vielä vahvistaa Mikkelin tuomiokapitulissa.

Hollolan kirkonkylä on kaikkiaan komea kulttuurillinen kokonaisuus, jossa on rakennuskerrostumia yli 500 vuoden ajalta.

13.8.2020 12.30