Uutislistaukseen

Uusi kiinteistöstrategia tehostaa tilojen käyttöä

Seurakuntakoti takapihalta kuvattuna

Esityksen mukaan seurakunta luopuisi Vesikansan seurakuntakodista.

Hollolan seurakunnan uusi kiinteistöstrategia vuosille 2021-2025 kiihdyttää kiinteistömassan supistamista, tehostaa tilojen käyttöä sekä edistää kaavoitusta ja yhteistyötä kuntien kanssa. Kirkkoneuvosto hyväksyi eilen strategian ja siirsi sen samalla kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Uuden strategian taustalla on paine, jota on kasvattanut toimintaympäristön nopea muutos sekä jäsenmäärän pieneneminen. Strategian visiona onkin, että seurakunta reagoi pikaisesti toimintaympäristön muutoksiin.

Hollolan seurakunnan rakennusten lukumäärä kasvoi neljän vuoden takaisessa seurakuntaliitoksessa 43 prosenttia ja maa-alojen pinta-ala 94 prosenttia. Hollolan seurakunta omistaa rakennusneliöitä 20 712 m². Kaikista rakennusryhmistä korjausvelkaa on kasaantunut suhteellisesti eniten leirikeskuksista.

Strategian tavoitteena on huolehtia siitä, että seurakunnalla on perustehtäväänsä varten jatkossa riittävä määrä tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja terveellisiä toimitiloja, joiden käyttökulut ovat kohtuullisia.

Keskeisinä toimenpiteinä seurakunta pyrkii luopumaan vähäisellä seurakunnallisella käytöllä olevista tiloista. Samalla seurakunta kehittää tilojen yhteiskäyttöä sekä niiden vuokraamista ulkopuolisille tahoille. Maa-alueiden osalta edistetään kaavoitusta ja yhteistyötä kuntien kanssa.

Vesikansan seurakuntakodistakin voidaan luopua

Kiinteistöstrategiassa kaikki kiinteistöt on jaettu ryhmiin säilyttämistä, kehittämistä ja luopumista varten. Kaikki kirkot sekä riittävän korkean käyttöasteen hyväkuntoiset rakennukset on luokiteltu strategiassa säilytettäviksi tai kehitettäviksi.

Sellaisia rakennuksia, joista luopumista harkitaan, ovat mm. Padasjoen pappila piharakennuksineen sekä Padasjoen seurakuntakoti ja leirikeskus. Kärkölän alueella tarkastellaan kriittisesti Kalliopirtin leirikeskuksen tarpeellisuutta ja Hollolan puolella Missiokammaria. Luopumistilanteessa niiden toiminnot pyrittäisiin siirtämään seurakunnan muihin tiloihin.

Varsinaisia tiloja, joista ollaan valmiita luopumaan suoralta kädeltä, ovat mm. Kuhmoisten jo vuosia myynnissä ollut leirikeskus, Hämeenkosken nykyisin vuokralla oleva Leirimaja, Kärkölän Aurinkokulma-kerhotila sekä Hollolan kirkonkylän virkistysalue ja vuonna 1980 valmistunut Vesikansan seurakuntakoti. Jälkimmäisessä vietetään tällä hetkellä yksi jumalanpalvelus kuukaudessa.

Kiinteistöstrategian hyväksyy lopullisesti kirkkovaltuusto, joka käsittelee sen kokouksessaan 13.10.

Lisää kiinteistöjä maalämmön piiriin

Energiatehokkuuden parantaminen oli osa jo edellistä kiinteistöstrategiaa. Kuhmoisten kirkko ja seurakuntakoti sekä Papinsaaren siunauskappeli lämmitetään tällä hetkellä öljyllä. Nyt seurakunta on hakenut Kirkkohallitukselta hiilineutraaliusavustusta, jotta öljylämmitteiset kirkolliset rakennukset voidaan siirtää maalämmön piiriin. Viime hetkellä myös Kärkölän sähkölämmitteinen kirkko lisättiin hakemukseen.

Kaikista neljästä kohteesta on valmiit suunnitelmat maalämpöön siirtymiseksi. Maalämpöön siirtymisen kustannusarvio kiinteistöissä on yhteensä noin puoli miljoonaa euroa.

Seurakunnan muut kirkot lämpenevät joko maalämmöllä tai kaukolämmöllä.

Juhana Säde

Lisätietoja:

Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko p. 040 591 2431 / keijo.kokko@evl.fi

Kirkkoherra Timo Huttunen p. 044 5246195 / timo.huttunen@evl.fi

23.9.2020 15.00