Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2022

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 14.12.2021 talousarvion vuodelle 2022.

 

 

Sen keskeisimmät luvut ovat tiivistettynä (suluissa edellisvuoden vastaava luku): 

* Ulkoisten toimintakulut 7 159 796 (6 680 989) euroa. 

* Toimintatuotot ovat 941 967 (1 150 502 euroa) 

* Toimintakate on -6 217 829 (-5 544 060). 

* Verotulot ovat 7 220 000 (6 840 000) 

* Vuosikate on 383 421,25 (724 247) euroa. 

* Investoinnit 997 000 (1 908 850)

* Tilikauden ylijäämän arvioidaan olevan 197 036 (23 625) euroa.

 

Talouspäällikkö Paula Hukkanen kertoo, että vuoden 2022 talousarvio on suunniteltu poikkeuksellisessa taloudellisessa tilanteessa, sillä tulevana vuonna seurakunnan tulokseen puretaan kokonaisuudessaan vuoden 2020 tuloksesta tehty investointivaraus (900 000). Se antaa tilapäisesti pelivaraa seurakuntatalouden kehittämishankkeille.

 

Seurakunta tulee toteuttamaan vuoden 2022 kuluessa useita eri projekteja ja kehityshankkeita. Hankkeiden toteutuksen resurssointi näkyy normaalia korkeampina henkilöstökuluina sekä palvelujen ja tarvikkeiden ostoina. 

 

Seurakunnan ensi vuoden kehityshankkeita ovat muun muassa sekä koko seurakunnan strategian että kiinteistöstrategian valmistaminen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, ympäristödiplomin hakemiseen liittyvät toimenpiteet, Sanan Suvipäivien nimellä tunnetun Kansan Raamattuseuran organisoiman kirkollisen kesäjuhlan toteutukseen osallistuminen kesäkuussa 2022, seurakuntavaalien toteuttaminen, sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönotto hallinnon toimenpiteiden sujuvoittamiseksi. Lisäksi tulevat muut eri suuruiset kappeli- ja työalakohtaiset kehityshankkeet, joilla haetaan muun muassa uusia toimintatapoja seurakuntalaisten kohtaamiseksi.

 

Hukkasen mukaan hankkeiden toteutus on taloudellisesti mahdollista vuonna 2022. Vuoden 2023 osalta taloudensuunnittelussa ei ennakoida vastaavan kaltaisten varausten apua seurakunnan tulokseen, vaan jatkossa toiminnan toteutus suunnitellaan kirkollisverotulon sekä muiden seurakunnan tulojen tuomin rajaehdoin.

Lisätiedot: talouspäällikkö Paula Hukkanen

15.12.2021 12.56