Hautojen määräaikaishoidot

Hautojen määräaikaishoitojen hinnat euroina 1.1.2024 alkaen

Hautapaikkojen määrä

1

2

3

4

+ lisäpaikka

Kesähoito 1 v

85

96

107

118

11

Kesähoito 5 v

365

420

475

530

55

Kesähoito 10 v

720

830

940

1050

110

Perennahoito 5v

305

316

327

338

11

Kasteluhoito

42

 

Haudan kesähoitoon kuuluu kesäaikana hauta-alueen siistiminen, istutuskuntoon laittaminen, taimien hankinta, istutus ja kastelu, sekä kukkien ja nurmikon hoito. Kasvukauden päätyttyä hauta-alue siistitään.

Kasteluhoito ei sisällä kukkien hankintaa eikä istuttamista.

Perennahoito on kesähoitoa edullisempi vaihtoehto, sillä monivuotiset perennat istutetaan vain sopimuskauden ensimmäisenä vuonna. Perennat ovat monivuotisia kasveja, jotka seurakunta valitsee kasvupaikan mukaan. Perennojen kauneus perustuu lehtiin ja kasvin muuhun rakenteeseen.

Erikseen sovittaessa voi seurakunta myös nurmettaa kukkapesän ilman kustannuksia. Täten hauta-alue pysyy siistinä ja haudalle voi silti tuoda kynttilöitä ja leikkokukkia.

Haudanhoitosopimusten yleiset sopimusehdot

  1. Seurakunnan saamat hautainhoitomaksut merkitään joko omana taseyksikkönä hoidettavaan hautainhoitorahastoon tai osaksi seurakunnan kirjanpitoa tehtäväalueelle Haudanhoitosopimukset niitä varten perustettavalle erilliselle kustannuspaikalle. Seurakunta vastaa haudanhoitosopimusten velvoitteista ainoastaan hautainhoitorahaston varoilla.
  2. Haudan hoitamiseen käytetään maksettu hoitokorvaus sekä sille kertynyt tuotto.
  3. Haudanhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi työnjohdosta, koneista ja laitteista, suunnittelusta sekä rahaston hallinnosta aiheutuvat menot.
  4. Hoito ei sisällä hautamuistomerkin kunnossapitoa, oikaisua eikä reunakiven oikomista.
  5. Seurakunta on oikeutettu alentamaan haudan hoidon tasoa alun perin sovitusta tai lyhentämään hoitoaikaa, jos hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän.
  6. Jos hautaoikeuden haltija muuttaa haudan ulkoasua siten, että se oleellisesti vaikuttaa haudan hoitoon, siitä voidaan antaa huomautus. Seurakunnalla on tällöin myös oikeus alentaa haudan hoidon tasoa alun perin sovitusta tai lyhentää hoitoaikaa.
  7. Kohdassa 5 ja 6 tarkoitetusta hoitotavan muutoksesta on ilmoitettava sopimuksen tekijälle kuukauden kuluessa.
  8. Seurakunta ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu seurakunnasta riippumattomasta ja sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä, poikkeuksellisesta luonnonilmiöstä, muusta ylivoimaisesta esteestä tai kolmannen osapuolen aiheuttamasta vahingosta.
  9. Jos hautaoikeuden haltijaa ei ole valittu tai määrätty, seurakunta voi tehdä haudanhoitosopimuksen muun henkilön kanssa, jolla on oikeus tulla haudatuksi hautaan tai jonka omainen on haudattu hautaan. Jos toimivaltainen hautaoikeuden haltija ei hyväksy tehtyä sopimusta, seurakunnalla on oikeus irtisanoa sopimus ja palauttaa jäljellä oleva hoitokorvaus sopimuksen osapuolelle.