Uutislistaukseen

Seurakuntavaalit toimitetaan 20.11.2022

vaalilipuke

Neljän vuoden välein toimitettavissa seurakuntavaaleissa valitaan 33 kirkkovaltuuston jäsentä päättämään seurakunnan asioista tällä kertaa vuosiksi 2023-2026. Kaikkiaan marraskuussa valitaan Suomen 367 evankelisluterilaiseen seurakuntaan yhteensä noin 8000 uutta luottamushenkilöä.

Hollolan seurakunnassa kirkkovaltuusto valitsee heti vuoden 2023 alussa muun muassa uuden kirkkoneuvoston sekä Hämeenkosken, Kuhmoisten, Kärkölän ja Padasjoen kappeliseurakuntien  kappelineuvostojen jäsenet. Kirkkovaltuusto päättää kirkkolain mukaan myös seurakunnan varojen käytön kehyksistä, muun muassa rakennushankkeista, virkojen perustamisista ja lakkauttamisista sekä talousarvion ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. Kirkkovaltuutetut ovat äänioikeutettuja myös kirkolliskokousedustajien vaalissa.

Tulevaisuutta tehdään nyt

Valitsijayhdistyksiä on ollut Hollolan seurakunnassa tähän saakka 4-5, ja niistä useimpien taustalla on ollut poliittinen puolue, joka on vastannut yhdistyksen organisoinnista. Osalla taustayhteisö näkyy selvästi yhdistyksen nimessä. Nykyisiltä ehdokkailta on suositeltavaa kysyä vinkkejä järjestäytymiseen, jos vaikuttaminen seurakunnassa kiinnostaa. Kuka tahansa on oikeutettu perustamaan myös oman valitsijayhdistyksensä.

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ehdokasluetteloineen tulee jättää seurakuntaan 15.9. mennessä, jolloin ehdokasasetteluvaihe päättyy. Ehdokkaaksi voi asettua täysivaltainen seurakunnan jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022. Äänestämään pääsee jo kuitenkin, jos on 16-vuotias.

Kirkon yleistoivomuksena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta. Seurakuntavaalien teeman mukaisesti kaikki ihmiset ovat uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja.

Seurakunta jaetaan äänestysalueisiin

Hollolan seurakunta jaettaneen tälläkin kertaa äänestysalueisiin. Äänestysalueina toimivat tällöin seurakunnan toimialueen kunnat. Jokaiselle äänioikeutetulle lähetetään henkilökohtainen ilmoituskortti, jossa kerrotaan, missä hän voi käyttää äänioikeuttaan varsinaisena äänestyspäivänä.

Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa äänestysprosentti oli 19,1%.

Ennakkoäänestys toimitetaan 8.-12.11.2022 eri puolilla seurakuntaa. Varsinainen vaalipäivä 20.11.

Lisätietoa vaaleista löytyy verkko-osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi sekä Hollolan seurakunnan verkkosivuilta, jonka etusivulta löytyvän vaalilinkin takaa löytyvät vaaleissa tarvittavat asiakirjat. Vaaliasiakirjoja saa pian myös seurakunnan virastoista.

6.5.2022 13.49