Uutislistaukseen

Osallistavan budjetoinnin ideoiden hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa 2023

Hollolan seurakunta toteutti kyselyn huhti-toukokuussa, jossa oli mahdollisuus antaa ideoita seurakunnan toiminnan suunnitteluun vuodelle 2023. Kyselyyn oli mahdollista vastata verkossa sekä paperilomakkeella. Kirkkoneuvosto käsitteli tulleita ehdotuksia kokouksessaan 21.6.2022 ja päätti jatkotoimenpiteistä.

Kyselyn kautta saatiin hyviä jatkokehitettäviä ehdotuksia monipuolisesti eri työalojen osalta. Yhteensä ehdotuksia tuli 23 kappaletta ja niistä lähes puolet liittyi kasvatuksen työalan kehittämiseen. Myös seurakunnan hautausmaille ja kiinteistöihin esitettiin parannusehdotuksia. Lisäksi toiveita esitettiin aikuistyön ja seurakunnan viestinnän kehittämiseen. Osa ehdotuksista lähtee jatkopohdintaan ja mahdollisesti toteutettavaksi tulevina vuosina, osa puolestaan on jo vuoden 2022 toteutuksessa mukana.

Ehdotuksista ei toteuteta jatkoäänestystä. Äänestämisen hankaluutena kirkkoneuvostossa pidettiin sitä, että ne eivät kohdistuneet tasaisesti seurakunnan eri alueille. Näin ollen kirkkoneuvosto päätti, että osallistavan budjetoinnin ehdotukset viedään tiedoksi niille seurakunnan työntekijöille, jotka konkreettisesti suunnittelevat vuoden 2023 toimintaa. Kun joku ehdotus sitten liitetään mukaan toimintasuunnitelmaan 2023, niin talousarvio- ja toimintasuunnitelmaan tulee maininta, että kyseinen asia on liitetty suunnitelmaan osallistavan budjetoinnin kyselyn vastausten ansiosta.

Osallistavan budjetoinnin menetelmiä tulevia kausia silmällä pitäen tullaan pohtimaan ja kehittämään edelleen. Seurakunnan työssä ihmisten osallistaminen toiminnan suunnitteluun on luontevaa monella tapaa muutoinkin ja ehdotuksia ja ideoita toiminnan toteuttamiseen otetaan jatkuvasti harkintaan ympäri vuoden. Hollolan seurakunta kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita hyvistä ehdotuksista ja toivottaa siunattua kesän jatkoa!

Mahdolliset tiedustelut: talouspäällikkö Paula Hukkanen 044 524 6250

27.6.2022 11.58