Uutislistaukseen

Missiokammarin toiminnot siirtyvät Sovituksenkirkolle

Missiokammari

Kuva: Missiokammarin remontoitujen tilojen avajaisia vietettiin elokuussa 2017 Rakentajantiellä.

Hollolan seurakunta on arvioinut nykyisiä toimintojaan ja päättänyt tehdä muutoksia, jotka vastaavat paremmin sen nykyisiä tarpeita ja resurssitilannetta Hollolan kuntakeskuksessa. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.5., että Rakentajantien toiminnot nykyisessä muodossaan lopetetaan 1.1.2025 mennessä ja siirretään soveltuvin osin Sovituksenkirkon tiloihin.

Hollolan seurakunnan kiinteistöstrategiassa Hollolan kuntakeskuksen Rakentajantien kiinteistöt on jo aiemmin sijoitettu luovutettavien kiinteistöjen koriin. Etsivän nuorisotyön Mesta-toiminta on siirtyi keväällä 2023 toisiin tiloihin.

Mikä muuttuu?

Missiokaupan toiminta loppuu: Missiokaupan nykyinen toiminta lopetetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Lähetystyön varainhankinta toteutetaan jatkossa muun muassa myyjäisten ja tapahtumien avulla, mikä on todettu mielekkääksi ja vähemmän resursseja vaativaksi toimintatavaksi.

Kohtaamispaikka siirtyy Silmuun: Missiokammarin kohtaamispaikkatoiminta siirretään aiemmin päiväkerhotilana palvelleeseen Sovituksenkirkon Silmu-tilaan, joka muutetaan monitoimitilaksi. Silmu-tila tulee palvelemaan erilaisia ryhmiä ja toimintoja, kuten pienryhmätoimintaa, perhekahvilaa ja kastekahvitilaisuuksia.

Rakentajantien kiinteistöt myyntiin: Rakentajantien kiinteistöt laitetaan myyntiin seurakunnan kiinteistöstrategian mukaisesti. Tämä on osa laajempaa suunnitelmaa, jolla pyritään tehostamaan seurakunnan kiinteistöjen käyttöä ja vähentämään ylläpitokustannuksia.

Miksi muutoksia tehdään?

Kävijämäärien lasku: Koronapandemia on vähentänyt merkittävästi Missiokammarin kävijä- ja vapaaehtoismääriä. Vapaaehtoisten ikääntyminen on myös haaste, joka vaikuttaa toiminnan jatkumiseen.

Tehokkuus ja resurssit: Missiokaupan ylläpito erillisenä talousyksikkönä on tullut kalliiksi ja seurakunnan taloushallinnolle työlääksi suhteessa sen tuottamiin hyötyihin ja tuloihin. Kiinteistökulut, taloustoimiston kuormittuminen ja toimintakustannukset ovat olleet merkittäviä. Missiokaupan myynti on ollut viime vuosina varsin pientä, enää noin 4000-6000 euroa, eikä uutta myytävää ei ole hankittu enää vuosiin. Tuotteet ovat seisoneet hyllyssä pitkään.

Tilojen käyttöaste: Sovituksenkirkossa on oma erillinen päiväkerhotoimintaan suunniteltu Silmu-kerhotila, jonka käyttöaste on ollut laskeva. Nyt kun varhaiskasvatuksen resurssit on päätetty kohdistaa muuhun kuin päiväkerhotoimintaan, on tila jäämässä täysin käyttämättömäksi. Tilojen alhainen käyttöaste on yleensäkin seurakunnan haaste. Hollolan kuntakeskuksessa on tällä hetkellä Sovituksenkirkon ja Rakentajantien kiinteistöjen rinnakkaisuuden vuoksi hyvin merkittävä neliömäärä seurakunnan toimitiloja.

Tulevaisuuden suunnitelmat

Uudistusten myötä Hollolan seurakunta pyrkii varmistamaan, että seurakuntalaisten tarpeisiin vastataan tehokkaasti ja resurssit käytetään viisaasti. Silmu-tila tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet erilaisten toimintojen järjestämiseen ja tulee olemaan tärkeä osa seurakunnan tulevaa toimintaa.

Tilamuutosten lisäksi syksylle 2024 kaavaillaan seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävänkuvamuutoksia siten, että sitä muokattaisiin ”Silmun emännän” tehtävänkuvan suuntaan. Kyseisessä tehtävässä huolehdittaisiin Silmuun sijoittuvista toiminnoista, tuettaisiin lähetystyön varainhankintaa sekä toimittaisiin edelleen myös kasvatustyön resurssina esimerkiksi leirityössä. Samalla Missiokammarista tällä hetkellä vastaavan diakonian viranhaltijan virka voitaisiin näin ollen jättää täyttämättä vuoden 2025 alusta, kun kyseinen viranhaltija eläköityy.

Kirkkoneuvoston allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla viimeistään perjantaina 24.5.2024.

22.5.2024 07.34