Uutislistaukseen

Varhaisin maininta Hollolan kirkkoherrasta vuodelta 1329?

Kuva vanhasta asiakirjasta.

Uusi kirkkoherra asetetaan virkaan Hollolassa 1.9. Paikalla on piispa Matti Repo.

Seurakunnan ensimmäisestä kirkkoherrasta (otaksuttavasti 1200-luvulta) ei ole tietoa, mutta mielenkiintoisena kysymyksenä pysyy se, onko Turun tuomiokirkon Mustassa kirjassa säilyneessä vuoden 1329 asiakirjassa maailman ensimmäinen kirjallinen maininta Hollolan kirkkoherrasta? Samalla se olisi tietysti ensimmäinen maininta koko Päijät-Hämeen kirkollisesta elämästä. Asiakirjan Haaelum ei kuulosta täysin Hollolalta, mutta muidenkaan silloisten Vanajan lähiseurakuntien herroja ei ole oikein tarjolla. Sen vuoksi siis arvellaan, että kyseessä voisi olla laajan, niukasti Pähkinänsaaren rauhanrajan länsipuolelle jääneen Hollolan seurakunnan kirkkoherra. 

 

Uuden kirkkoherran virkaan astumisen myötä olisi hienoa saada kyseinen teksti talteen nykysuomeksi seurakunnan arkistoon.

Ainakaan seurakuntatiedottaja ei 25 vuoden takaisilla latinan alkeilla alla olevaa parempaan kykene, mutta jos verkon ”parviäly” osaa latinaa paremmin, laitapas oma suomennoksesi kehiin. Käytä vaikka verkkosivujen palautelomaketta sen toimittamiseksi meille.

Alkuperäinen teksti kertoo siis vaihtokaupasta, jossa ”Hennikukylän” tilus ja Vanajan kartanon osa (ilmeisesti nykyisen Kantolan tapahtumapuiston seutuvilla) vaihtavat omistajaa todistajien läsnäollessa. Hollolan Tidemanni toimii oikeustoimen vahvistajana sinetillään.

 

Suomenkielinen käännösyritys:

Kaikille, jotka näkevät tai kuulevat tämän kirjoituksen, Nikolaus Hennikasson toivottaa ikuista pelastusta Herrassa.

Tulkoon kaikille tiettäväksi kunnia-arvoisan isän, herra Benedictuksen, Jumalan armosta Turun piispan, kanssa tekemäni vaihtokaupan arvon määrä, joka on suuruudeltaan kaikki nimeltä mainittu omaisuuteni Hennikukylässä: siellä olevat pellot, niityt, metsät, kalavedet kuin myös mikä tahansa muu ilmoitetun omaisuuden sisään rajautuva.

Turun tuomiokirkon ikiaikaisesta omaisuudesta erottaa kunnianarvoisa isä Michi totuudessa minulle ja perillisilleni  ikuiseen omistukseen neljäsosan Turun tuomiokirkon Vanajan kartanoon kuuluvista pelloista, niityistä, metsistä, kalavesistä, kuin myös muusta mainitun kartanon piiriin rajautuvasta.

Tästä järjestelystä annettiin todistus, jota seurasivat läsnäolleina ensinnäkin Paraisten kirkolla todistajien puhemies tilanhoitaja Johannes Kroker sekä todistajina kirkon ja piispan puolesta Thorderus Kroker, Laurentieus Raadh, Erlendus Pitusta, Bothi Lilaxista,  samoin minun puolestani  Karulus Kurulahdesta, Odwathus Björköstä, Odhin Seppä, Johannes Helsinger.

Samoin Vanajan kirkolla olivat läsnä todistajien puhemiehenä tilanhoitaja  herra Westellus, samoin tuomiokirkon ja piispan puolesta Anundus Nahkuri, Poika Johannes Lassesson, Nikki Kankaantaka, Nikolaus Kankaantaka, Ingo Seppä, Kankaantaka, Nicolaus Djäkn de Maeskylaelum; samoin minun puolestani Stephanus Lassesson, Anti Spirwaer, Mathias de Oyas, Lauri Kulki,  Kauppi de Mæskialum, Michael de Bryggiaelum.  jne.

------  Sinetillä vahvistivat herra Martini Hawun kirkkoherra, Johannes Vanajan kirkkoherra (curati), Thidimanni de Haaelum ja Vinandi de Thenalum.

Kirjaus ja päiväys Vanajalla Herran vuonna 1329 kesäkuun 6. päivä

 

Latinankielinen versio:

Omnibus presentes litteras visuris vel audituris Nicolaus hænikuson Salutem in domino sempiternam Per presentes nouerint vniuersi me permutacionem quandam prediorum cum reuerendo patre domino benedicto dei gracia episcopo aboensi fecisse in hunc modum videlicet prout bona mea omnia in hæniku by sita in agris pratis siluis piscariis necnon et aliis quibuscumque adiacenciis infra limites dictorum bonorum contentis. ecclesie aboensi et sibi assigno perpetuo possidenda Jdem vero pater reuerendus michi meisque heredibus quartam partem curie waanø ex parte ecclesie aboensis memorate et sua in agris pratis siluis piscariis necnon et aliis quibuscumque adiacenciis infra limites dicte curie contentis assignat perpetuo possidenda [d.v.s.: - dam]

 Testes huius permutacionis sunt qui sequntur Primo apud ecclesiam partasæ forskiælaman iohannes krokær firmarii dicti fastæ ex parte ecclesie et episcopi thorderus krokær laurencius raadh erlendus in pitu bothi in lilax Jtem ex parte mea karulus in kurulax ødwasthus in byrkyæ(ll), ødhin faber, iohannes helsinger Jtem apud ecclesiam waanø forskiælaman dominus westellus firmarii ibidem ex parte ecclesie et episcopi anundus skinnæræ poyka iohannes lassesson nicki in kanggæntaka nicolaus ibidem Jngo faber ibidem Nicolaus diægn de mæskyælum jtem ex parte mea Stephanus lassesson anti spirwær mathias de oyas, lauri kulki ibidem coupi de mæskialum michael de bryggiælum Jn cuius euidenciam firmiorem siggilla dominorum Martini curati de hawu iohannis curati de waanø thidimanni de haaelum et vinandi de thenalum quia proprium sigillum non habui presentibus peto assignari Jnsuper committo domos meas omnes et singulas in hænikuby que michi infra et extra curiam attinent pro domibus singulis in curia predicta waanø pronunc situatis Actum et datum in waanø Anno domini M CCC XXIX fferia 3:ia proxima ante pentecosten.

 

Juhana Säde ([email protected])

14.8.2019 12.54