Uutislistaukseen

Yhteistoimintamenettely alkaa Hollolan seurakunnassa 

Vanha kirkonkello

Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 21.4. pitämässään kokouksessa, että seurakunnassa käynnistetään tuta-menettely. Työnantajana seurakunnan edellytykset tarjota työtä ovat koronaviruksen vuoksi tilapäisesti vähentyneet, eikä seurakunta työnantajana voi järjestää koko henkilökunnalle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. 

Kirkon sopimuksissa tuta-menettelyksi kutsutaan yhteistoimintamenettelyä, jossa käsitellään asia, joka koskee tuotannollisista tai taloudellisista syistä toimeenpantavaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomautusta tai osa-aikaistamista. 

Talousarvio ennestään alijäämäinen

Talouspäällikkö Paula Hukkanen arvioi, että koronakriisin seurauksena seurakunnan talouden epätasapaino syvenee voimakkaasti. Jäsenmaksuista muodostuvan kirkollisverotulokertymän arvioidaan laskevan koronakriisin vuoksi vähintään 3 prosenttia ennakoidusta, eli  vähintään 245 000. Seurakunnan vuodelle 2020 hyväksytty talousarvio oli jo ennestäään 219 282 euroa alijäämäinen.

Talousarvioon 21.4.2020 tehdyn lisätalousarvioesityksen jälkeen, jossa on huomioitu korona-kriisin vaikutukset sekä kertaluontoiset tulosta parantavat erät vuodelle 2020, talousarvio jää edelleen 139 807 euroa alijäämäiseksi.  

Seurakunnan viime vuosien ennakoitua parempia tuloksia ovat selittäneet kertaluontoiset erät. Nyt neuvotteluissa haetaan 250 000 euron säästöjä vuosille 2020-2023.

Säästöjä haetaan henkilöstö- ja kiinteistökuluista

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät tiistaina 28.4. ja ne on tarkoitus saada päätökseen 13.5. mennessä. Kirkkoneuvosto päättää 19.5., millaisiin ratkaisuihin seurakunnassa päädytään yhteistoimintaneuvottelujen perusteella. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa henkilöstön irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen. Irtisanomiset ja lomautukset eivät kuitenkaan ole ainoat keinot etsiä säästöjä, vaan niitä haetaan laaja-alaisesti. Kirkkoneuvosto päätti lisäksi, että seurakunta nopeuttaa aiemmin hyväksytyn kiinteistöstrategian toteuttamista. Hollolan seurakunnalla on vuoden 2017 seurakuntaliitoksen jäljiltä huomattava kiinteistömassa neljän kunnan alueella, muun muassa kuusi kirkkoa ja neljä leirikeskusta.

Neuvotteluissa työnantaja ja työntekijät käsittelevät myös, kuinka ratkaistaan koronakriisin seurauksena joidenkin työalojen töiden mittava väheneminen.  

Tuta-menettelyn neuvottelut koskevat seurakunnan koko henkilökuntaa, ja ne käydään työnantajan ja työntekijöiden välillä yhteistyötoimikunnassa. 

Lisätietoja:  Hollolan seurakunnan kirkkoherra Timo Huttunen, p. 044 524 6195 tai [email protected] 

22.4.2020 14.53