Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto hyväksyi yt-neuvottelujen yksimielisen tuloksen

Hollolan kirkon ovi

Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli eilen TUTA-menettelyn mukaisten yhteistoimintaneuvottelujen esityksen.

Yhteistyötoimikunnassa käytyjen neuvottelujen säästötavoite oli yhteensä vähintään 250 000 euroa. Vuodelle 2020 säästötavoite oli 150 000 euroa ja vuosille 2021-2023 vähintään 100 000 euroa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi neuvotteluissa saavutetun yksimielisen neuvottelutuloksen, jolla löydettiin tavoitteena olleet säästöt määräaikaisen työvoiman vähentämisen, työn uudelleen organisoinnin, osittaisten lomautusten sekä hankintojen uudelleen arvioinnin kautta vuodelle 2020. Lisäksi vuosille 2021-2024 säästöjä päädyttiin esittämään pääasiassa eläköitymisten, virkojen ja toimien täyttämättä jättämisten sekä sijaisuusjärjestelyjen tehostamisen kautta ilman irtisanomisia.

Puolet vuoden 2020 säästöistä saadaan henkilöstökuluista ja puolet hankinnoista. Henkilöstösäästöjä neuvottelutuloksella syntyi yhteensä 73 000 euroa. Säästöt koostuvat pääasiassa määräaikaisten työntekijöiden irtisanomisista, työn uudelleen järjestelyistä sekä hautausmaiden kausityöntekijöiden työsuhteiden lyhentämisistä. Lisäksi kaksi lastenohjaajaa lomautetaan viideksi viikoksi. Heille tarjottiin mahdollisuutta myös hautausmaatyöhön.

Hankinnoista säästetään vuonna 2020 yhteensä 88 000 euroa. Valtaosa näistä hankinnoista on kiinteistötoimen vastuulla olleita hankintoja. Lisäksi säästetään muun muassa virkistystoimen määrärahoista.

Päätöksen mukainen säästö vuodelle 2020 on siis yhteensä noin 161 000 euroa.

Talouspäällikkö Paula Hukkanen kertoo iloitsevansa, että neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja osapuolet ovat tyytyväisiä neuvottelutulokseen.

Jatkossa myös kiinteistöstrategian kautta toivotaan löydettävän merkittäviä säästöjä.

 

 

Lisätietoja: kirkkoherra Timo Huttunen, 044 524 6195 / timo.huttunen@evl.fi

20.5.2020 13.28