Uutislistaukseen

Apua ja tukea Vastaamo-tietomurron uhreille

Puhelin

Jos sinun luottamustasi ja yksityisyyttäsi on tietomurrossa ja kiristysuhkauksissa loukattu, muista, että et ole tehnyt mitään väärää, vaan olet joutunut rikoksen uhriksi. Älä jää yksin, vaan puhu luotettavan läheisen ihmisen kanssa tai ole yhteydessä apua tarjoaviin viranomaisiin ja järjestöihin

Tilanteessa auttavat rikosuhripäivystys (https://www.riku.fi/) ja poliisi (https://www.poliisi.fi). Rikoksen uhreiksi joutuneiden ei tule suostua kiristysviestin vaatimuksiin, vaan tehdä rikosilmoitus.

Poliisi ohjeistaa kirjaamaan rikosilmoitukseen tarkasti kaikki tiedot lähettäjästä ja viestin vastaanottamisen ajankohdasta, sekä tallentamaan ja säilyttämään rikokseen liittyvät sähköpostit, viestit ja muut mahdolliset todisteet. 

Myös Kirkon keskusteluapu (https://kirkonkeskusteluapua.fi/), kirkon auttava puhelin iltaisin kello 18–24 numerossa 0400 221 180 ja seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä.  

Seurakunnan työntekijöitä ja etenkin pappeja koskee ehdoton vaitiolovelvollisuus. Papin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia, eikä niistä tehdä kirjauksia mihinkään rekisteriin.  

Hollolan seurakunnan päivystävä pappi on tavoitettavissa ma-pe klo 10–13 puh. (03) 524 6611.

Rikosilmoituksen lisäksi uhrin on syytä aloittaa tietojensa suojaaminen. Neljä suurinta asiaa ovat luottokieltojen hakeminen, rekisteröintikiellon hakeminen, muuttosuojauksen pyytäminen ja tietojen luovutuksen kieltäminen. 

Kultainen sääntö ja kahdeksas käsky

Kultainen sääntö velvoittaa jokaista asettumaan lähimmäisen asemaan. Katekismuksen kahdeksannen käskyn selitys (https://katekismus.fi/10kaskya/8.html) rohkaisee erityisesti suojelemaan lähimmäisen mainetta, ja sen selitys puhuttelee tietomurtotilanteessa erityisellä tavalla: 

”Jumalan tarkoitus on, että ihmiset kunnioittavat toisiaan. Lähimmäisen rakastamiseen kuuluu myös hänen maineensa ja kunniansa suojeleminen. Niiden menetys on raskas isku, jonka vaikutus voi tuntua koko elämän ajan. 

Itsestämme toivomme sanottavan pelkkää hyvää. Meidän on puhuttava lähimmäisistämme samalla tavalla kuin tahdomme heidän puhuvan meistä. Jos muut kertovat lähimmäisestämme pahaa, rakkaus vaatii meitä tukemaan ja auttamaan häntä.” 

#jätänlukematta

28.10.2020 10.22