Uutislistaukseen

Koronavuodelta 2020 poikkeava tilinpäätös

Kuva kappelin sisäseinästä.

Papinsaaren siunauskappelin remontin investointivaraus vaikutti viime vuoden tulokseen. Helmikuussa otetussa remonttikuvassa eristetilaan jätetyn vanhan muottilaudoituksen takaa löytyy siisti betonipinta.

Talouspäällikkö Paula Hukkasen mukaan koronavuoden 2020 tilikausi oli Hollolan seurakunnassa taloudellisesti yllättävän hyvä mutta samalla hyvin poikkeava eikä sen perusteella voi ennakoida tulevien vuosien kehityksen suuntaa.

Vuoden 2020 tulos oli 905 766 euroa. Tuloksesta tehtiin 900 000 euron investointivaraus, joka kohdennettiin Kuhmoisissa sijaitsevan Papinsaaren siunauskappelin investointihankkeeseen. Tämän vuoden helmikuussa alkanut hankekokonaisuus toteutetaan vuosien 2021-2022 aikana. Hankkeen kokonaiskustannus on arviolta 1,5 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöskirjausten jälkeen seurakunnan tulos oli 133 513 euroa ylijäämäinen, kun taas talousarviossa ylijäämäksi oli arvioitu 40 049 euroa.

Hukkasen mukaan seurakuntatalouden hyvän tuloksen taustalla ovat ennakoitua suuremmat kirkollisverotulot, kertaluonteiset erät sekä normaalia pienemmät toimintakulut tilikaudella 2020.

Jäseniltä kerättäviä kirkollisverotuloja seurakunta sai viime vuonna 6 578 704 euroa, joka on 301 286 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkollisverotulojen kasvuun loppuvuoden osalta ei ole yksiselitteistä selitystä.

Kirkollisverotulojen lisäksi tulosta kasvattivat kertaluotoiset erät, joista suurimpina rahoitustuotot noin 251 000 euron suuruisina. Suurin yksittäinen erä rahoitustuotoissa oli PHP Holding Oy:n maksama 148 000 euron lisäosinko. Puunmyyntituloja seurakunnalle tilitettiin 260 616 euroa. Seurakunnalla myynnissä olevien kohteiden kaupat eivät toteutuneet vuoden 2020 aikana, joten tulokseen ei kirjautunut niiden osalta lisätuloa.

Koronavirusepidemialla oli näkyvät vaikutukset seurakunnan toimintakuluihin ja -tuottoihin. Toimintakuluja kirjattiin 11% edellistä vuotta vähemmän ja ne olivat 6 005 376 euroa. Ulkoisia toimintatuottoja kirjattiin 35 % edellisvuotta vähemmän, yhteensä 828 365 euroa.

Seurakunnan tase vahvistui vuonna 2020. Se kasvoi 600 181 euroa ollen 27 728 311euroa. Lainaa seurakunnalla oli vuoden lopussa 1 934 402. Suurin osa lainasta on otettu Sovituksenkirkon rakentamiseen vuonna 2009-2010.

”Vuoden 2020 ylijäämäinen tulos vahvistaa seurakunnan puskuria tulevien vuosien varalle, joiden ennakoidaan olevan haastavia mittavan investointipaineen sekä raskaan kulurakenteen vuoksi”, Hukkanen kertoo.

Hollolan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2020 hyväksyttiin viime viikolla kirkkoneuvostossa ja nyt jätetty tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Lisätietoja: talouspäällikkö Paula Hukkanen, p 044 524 6250 / paula.hukkanen@evl.fi

29.3.2021 13.15