Uutislistaukseen

Kirkonseutu-lehti painetaan jatkossa hiilineutraalisti

Kirkonseutu-lehti painetaan toukokuusta lähtien hiilineutraalisti.

Seurakuntalehti Kirkonseutu painetaan toukokuusta 2021 lähtien hiilineutraalisti. Hiilineutraali painotuote tarkoittaa sitä, että painamisen päästöt on ensin laskettu sertifioidulla Climate Calc -menetelmällä. Päästöjä on vähennetty systemaattisesti tuotannon eri vaiheissa. Ne päästöt, jotka jäävät jäljelle, kompensoidaan täysimääräisesti sertifioidun ilmastoprojektin (Verified Carbon Standard) kautta. Kokonaisuutta valvoo puolueeton kolmas osapuoli.

”Hyvässä vauhdissa oleva Lahden vuosi Euroopan ympäristöpääkaupunkina inspiroi tekemään kestävyysloikkia. Olen hyvin iloinen siitä, että hiilineutraali tuote on painotalokumppanimme palveluvalikoimassa ja että julkaisijaseurakunnat päättivät yhdessä tehdä vihreän valinnan”, kertoo päätoimittaja Markus Luukkonen.

Kirkonseudun painotuotteelle on laadittu oma päästölaskelma. Yhdeksän kunnan alueella jaettavaa lehteä painetaan 86 000 kappaletta, ja yhden numeron valmistamisesta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä 6,6 tonnia. Päästöt jakautuvat siten, että paperin valmistuksesta kertyy 63 prosentin ja painovärin valmistamisesta 19 prosentin osuus kaikista päästöistä. Paperin kuljetus tehtaalta painoon tuottaa 4, painolevyn valmistus 6, kuljetus asiakkaalle ensimmäiseen purkupaikkaan 3 sekä muut päästöt 5 prosentin osuudet kaikista päästöistä. Sähköenergian PunaMusta Oy:n lehtipaino hankkii uusiutuvista lähteistä.

Päästökompensaatio kohdistetaan metsiensuojeluun Etelä-Amerikassa. Madre de Dios Amazon REDD -hanke suojelee noin 100 000 hehtaaria Amazonin sademetsää. Kirkonseudulle kustannusvaikutus on 1 prosentti PunaMustalta ostettavien palveluiden kokonaissummasta. Päästökompensaation tarjoavat Lahden, Hollolan, Heinolan, Asikkalan ja Tainionvirran seurakunnat.

Suomen evankelisluterilainen kirkko tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Konkreettisten tavoitteiden avulla kirkko sitoutuu hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää elämäntapaa.

5.5.2021 09.33