Uutislistaukseen

Jokaisella on oikeus turvalliseen hengellisyyteen - kirkon tuore julkaisu tukee sateenkaarinuorten hyvinvointia

Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnassa -julkaisu lähtee ajatuksesta, että sekä lääketiede että kristinusko ovat olleet suurimpia ihmisen hyvinvoinnin edistämiseen pyrkiviä voimia länsimaisissa yhteiskunnissa. Molemmat voivat tarjota toivoa, tarkoitusta ja merkitystä elämään. Molempien suhde seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin on ollut kuitenkin ongelmallinen ja jännitteinen.  

Julkaisu nojaa kattavaan ja pitkäaikaiseen tutkimustietoon. Se pyrkii lisäämään sateenkaarinuorten hyvinvointia seurakunnissa, mutta myös muissa yhteisöissä. 

”Lääketieteessä on menneisyydessä tehty puutteellisen tiedon pohjalta ajan henkeen soveltuvia päätelmiä, jotka uuden tiedon valossa ovat osoittautuneet virheellisiksi ja vahingollisiksi. Nykyaikainen tieto seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta on antanut lääketieteelle mahdollisuuden korjata aiempia virheitään. Tämä tarjoaa myös kirkolle mahdollisuuden nousta aivan uudella tavalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tueksi”, sanoo psykiatrian erikoislääkäri Teemu Kärnä, joka on ollut jäsenenä julkaisun työryhmässä.   

Sateenkaarinuorilla suurempi riski mielenterveysongelmiin 

Sateenkaarinuorten hyvinvointia uhkaa suomalaisessa yhteiskunnassa tutkimustiedon valossa eniten vähemmistöstressi. Ilmiö pitää sisällään muun muassa syrjintää, väkivaltaa, ennakkoluuloja ja kokemusta epätasa-arvoisesta lainsäädännöstä. 

”On merkityksellistä tiedostaa ja kertoa, miten syvät, kokonaisvaltaiset ja haitalliset vaikutukset hengellisellä väkivallalla on lasten ja nuorten kehitykseen ja kasvuun. Tieteelliseen tutkittuun tietoon perustuva ja inklusiivinen tiedon jakaminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kuuluu myös osaksi kirkon diakonia-, kasvatus- ja perhetyötä. Kaikilla on oikeus turvalliseen hengellisyyteen riippumatta omasta identiteetistä. Ei ole heitä ja meitä – on yhdenvertaisesti meitä”, sanoo diakoni ja seksuaalineuvoja, työryhmän jäsen Ani Iivanainen.  

Kirja muistuttaa Jumalan luomistyön moninaisuudesta ja rikkaudesta 

Kirkon perhe- ja kasvatusasioiden johtaja Jarmo Kokkosen mukaan sateenkaarikansaa lähestytään usein kirkossa työn kohteina.  

”Julkaisu toteaa, että lapset, nuoret ja kaikenikäiset jäsenet muodostavat kirkon. Kirkko on meidän kaikkien näköinen. Edistämällä tasa-arvoa ja sateenkaari-ihmisten asemaa kirkossa sekä uskonnollisissa yhteisöissä kunnioitamme Jumalan luomistyön moninaisuutta ja rikkautta.” 

Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnassa -julkaisu perustuu amerikkalaisen psykiatriyhdistyksen julkaisuun "Group for the Advancement of Psychiatry: Faith Communities and the Well-Being of LGBT Youth" vuodelta 2020. Mukaan on liitetty tuoretta suomalaista tutkimustietoa sekä kirkon ja seurakuntien linjauksia ja toimintatapoja. Julkaisu on suunnattu paitsi luterilaisiin seurakuntiin, myös muihin uskonyhteisöihin, niiden piirissä toimiville kasvattajille ja luottamushenkilöille sekä nuorten vanhemmille ja isovanhemmille. 

”Julkaisu antaa perheille pitkäaikaiseen tutkimukseen perustuvia neuvoja siitä, miten he voivat tukea sateenkaarevaa perheenjäsentään. Perheiden näköaloihin perheenjäsenen tukemisessa vaikuttaa myös perheen uskonyhteisöltään saama tuki. Perheet ja uskonyhteisöt voivat yhdessä merkittävästi parantaa sateenkaarinuorten hyvinvointia. Julkaisu tarjoaa myös useiden tukitahojen yhteystietoja”, toteaa Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n Taakasta voimavaraksi -hankkeen koordinaattori ja työryhmän jäsen, Peik Ingman.   

Tutustu julkaisuun täällä.

 

Tiedote. Julkaistu: 27.05.2021. Kirkon viestintä

27.5.2021 13.21