Uutislistaukseen

Ympäristötyö etenee seurakunnassa

Kirkon-ympäristödiplomi-vaaka.jpg

Hollolan seurakunta jatkaa osana muuta toimintaansa määrätietoista ja kokonaisvaltaista työtään luonnon tasapainon järkkymistä vastaan, mikä tällä hetkellä kiteytyy ympäristödiplomin hakuprosessiin. Alkukesällä seurakunnassa valmistui nykytilannetta kartoittava ympäristökatselmustaulukko, jonka perusteella seurakunnan ympäristötoimikunta arvioi alustavasti, että seurakunta tulee täyttämään varsin kivuttomasti Kirkkohallituksen ympäristödiplomin myöntämiselle asetetut minimikriteerit. Asiassa auttavat muun muassa aiemmin tehdyt ympäristömyönteiset ratkaisut, asenteet ja valinnat.

Hollolan seurakunnalla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa ympäristödiplomia, joka myönnetään seurakunnille aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Aiemmin Hollolan ja Kärkölän seurakunnilla on ollut omat ympäristödiplominsa ja -ohjelmansa, mutta vuoden 2017 suuren liitosprosessin haasteet laittoivat diplomin uusimisprosessin väliaikaisesti jäihin. Joulukuussa 2020 kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnassa käynnistetään uudestaan diplomin myöntämiseen tähtäävä ympäristötyö.

Ympäristödiplomi ei ole kirkossa enää mikään uusi juttu, sillä Kirkkohallitus perusti jo vuonna 2001 seurakuntia varten vapaaehtoisen järjestelmän, jonka avulla seurakunnat pystyvät paremmin ottamaan huomioon toimintansa ympäristövaikutukset. Se tarjoaa työntekijöille myös välineitä toimintojen kehittämiseen ja tehostamiseen ympäristönäkökulmasta. Samalla ympäristödiplomia hakeva seurakunta niveltää entistä paremmin ympäristöasiat osaksi normaalia toimintaa ja toteuttaa luomakunnan viljelyn ja varjelun tehtävää.  

Kirkon ympäristödiplomin rakenne ja sisältö noudattelevat kansainvälisiä ympäristöjärjestelmiä (ISO 14 001 ja EMAS).

Hollolasta hiilinegatiivinen lähivuosina?

Viime syksynä evankelis-luterilainen kirkko otti käyttöön Ympäristödiplomin käsikirjan neljännen laitoksen. Se viitoittaa tien kohti hiilineutraaliutta Kirkon energia- ja ilmastostrategian Hiilineutraali kirkko 2030 mukaisesti.

Kirkon kokonaisstrategiakin linjaa ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvän huolen yhdeksi 2020-luvun megatrendeistä ja asettaa ekologisen ja sosiaalisen vastuun terävöittämisen kirkon toiminnassa yhdeksi strategian tavoitteista.

Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokon mukaan Hollolassa on otettu yhdeksi paikallistavoitteeksi laskea, onko seurakunnasta tulossa hyvää vauhtia – ei pelkästään hiilineutraali vaan – hiilinegatiivinen seurakunta.

Seurakunnalla on nimittäin Padasjoen ja Kuhmoisten alueella runsaasti metsää ja se on jo ottanut ja aikoo ottaa jatkossakin isoja harppauksia maalämmön hyödyntämisessä rakennusten lämmittämiseksi. Vaikka ympäristödiplomiprosessissa seulotaan liioittelematta kaikki mahdollinen aina luonnonsuojelualueista ja ympäristökasvatuksesta ympäristöviestintään sekä kierrätyksestä reiluun kauppaan ja työntekijöiden liikkumiseen, Kokon mukaan hiilineutraaliuden kannalta juuri metsillä ja fossiilisista polttoaineista riippuvista lämmitysmuodoista luopumisella on erityisen suuri merkitys ilmastokysymyksen hoidossa.

Seurakunnan ympäristötoimikunnan tavoitteena on, että ympäristödiplomiprosessi valmistuisi ensi vuonna. Prosessiin kuuluu kirkon hyväksymän virallisen auditoijan arviointi ja lopullinen pisteytys.

Hollolan seurakunnan ympäristövastaavana toimii hallintopappi Satu Alander ja ympäristötoimikunnan puheenjohtajana luottamushenkilö Anni Salila. Toimikunnassa työskentelevät myös Liisa Korpela (Kärkölä), Kimmo Malin (Kuhmoinen), Kalevi Hämäläinen (Hämeenkoski) sekä Padasjoen suntio Sakari Kivistö, kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko, tiedottaja Juhana Säde ja kirkkoherra Timo Huttunen.

7.7.2021 15.36