Uutislistaukseen

Piispanen kappelirakennekysymyksen selvitysmieheksi

Timo Huttunen ja Matti Piispanen. Aseita.

Kirkkoherra Timo Huttunen (oik.) esitteli selvitysmies Matti Piispaselle Sovituksenkirkon aulassa, millaisia työvälineitä rakenneneuvotteluissa on käytettävissä.  

Hollolan seurakunnan kirkkoherra Timo Huttunen on kutsunut emerituslääninrovasti Matti Piispasen selvitysmieheksi Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnan rakenneasiassa. Piispanen toimi myös vuosina 2015-2016 suuren seurakuntaliitoksen selvitysmiehenä, minkä jälkeen 1.1.2017 Kärkölä, Padasjoki ja Kuhmoinen liittyivät Hollolan seurakuntaan. Tuolloin Kuhmoisten ja Padasjoen seurakunnista muodostettiin yksi kappeliseurakunta. Kappeliseurakunnan kappelineuvoston enemmistö esitti jo kesällä kirkkoneuvostolle, että kakkoiskappeli jaettaisiin kahdeksi, kuntarajoja noudattavaksi erilliseksi kappeliseurakunnaksi, mutta kirkkoneuvosto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi ja tarkemmin tutkittavaksi.

”Matti Piispanen nauttii seurakunnissa laajaa luottamusta”, Huttunen perustelee selvitysmiesvalintaansa. Hänen mukaansa selvitykselle ei ole vielä asetettu tarkkaa aikataulua, vaan selvitysmiehelle annetaan aikaa perehtyä asiaan. Selvitysmies ja kirkkoherra osallistuvat 11.11. kappelineuvoston kokoukseen, jossa selvitysmies kuulee kappelineuvoston jäseniä ja tekee sen perusteella johtopäätöksiä.

Aiemmin syksyllä kappeliseurakunnassa tehtiin kysely, jossa seurakuntalaiset saivat kertoa mielipiteensä siitä, pitävätkö he yhtä yhteistä kappeliseurakuntaa hyvänä ratkaisuna, vai haluavatko he, että kappeliseurakunta eriytetään kahdeksi. Vastauksia saapui 74. Kyselyn tulokset käsitellään kappelineuvostossa.

”Vastauksista ilmenee näkökulma, joka avaa kappelineuvoston aiempaa päätöstä”, Piispanen toteaa.

”Näen kirkkoherran kanssa oleellisimpana asiana kappelirakennekysymyksessä sen, mikä hallinnollinen rakenne palvelee parhaiten paikallisen jumalanpalvelusyhteisön toimintaa.”

Piispanen kertoo myös, että hänellä on hyvä omakohtainen kokemus Hollolan seurakunnan Hämeenkosken kappeliseurakunnan toiminnasta. Siellä kappelineuvosto sai keskittyä lähinnä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen, koska emäseurakunnassa huolehdittiin hallinnollisista asioista niin hienosti. Ratkaisu toimi Piispasen mielestä hyvin.

Lopullisen päätöksen kappelirakenteesta tekee Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto ja päätös alistetaan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

4.11.2021 13.11