Uutislistaukseen

Kappeliseurakunnan jakaminen vaatii lisäselvityksiä 

Padasjoen kirkko

Padasjoen kirkko

Kirkkoneuvosto käsitteli tiistaina 17.8. Kuhmoisten—Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvoston esitystä Kuhmoisten—Padasjoen kappeliseurakunnan lakkauttamisesta ja erillisten Kuhmoisten kappeliseurakunnan ja Padasjoen kappeliseurakunnan perustamisesta 1.1.2023 alkaen. 

Asia tuli vireille, kun Kuhmoisten—Padasjoen kappelineuvosto päätti heinäkuun lopulla äänestyksen jälkeen esittää erillisten Kuhmoisten ja Padasjoen kappeliseurakuntien perustamista. Kirkkoherra Timo Huttunen oli tuolloin kokouksessa läsnä ja ilmoitti jo asian lähetekeskustelussa ennen päätöksentekoa, että hän tulee kunnioittamaan kappelineuvoston päätöstä sekä esittämään asian kirkkoneuvostolle kappelineuvoston tahtotilan mukaisesti. 

Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta laajasti ja päätti äänestyksen jälkeen (9—4), että asiassa otetaan aikalisä, ja se jätetään pöydälle. Kappeliseurakunnan eriyttäminen kuntakohtaiseksi palautettiin niin ollen kappelineuvostolle uudelleen käsiteltäväksi. Kappelineuvoston tehtävänä on nyt selvittää vielä aiempaa tarkemmin, mitä hyötyä ja haittaa nykyisessä toimintamallissa kappeliseurakunnan alueella tarkalleen on, ja mitkä ovat todelliset syyt kappeliseurakunnan eriyttämiselle, kun huomioidaan talousarviossa olevien määrärahojen riittävyys nykyisen toimintatason turvaamiseksi erillisinä kappeleina.  

Hyödyt ja haitat tutkitaan tarkemmin 

Kappelineuvosto ei ollut heinäkuisessa päätöksessään yksimielinen ja asia on nostattanut kriittisiä kysymyksiä esimerkiksi asian valmistelusta. Kirkkoherra Huttusen näkemys valmistelun osalta oli, että asian valmistelu ei ollut täydellistä kappelineuvostovaiheessa, eikä se ollut sitä kirkkoneuvostovaiheessakaan. Hän piti valmistelua kuitenkin riittävänä ja laillisena. Huttusen mukaan esittelijä vastaa omasta esittelystään ja sen lainmukaisuudesta, selvityksen riittävyydestä ja tietojen paikkansapitävyydestä. Lisäksi esittelijä on vastuussa esittelyn perusteella tehdyn päätöksen lainmukaisuudesta. Huttusen kertoo, että kirkkoneuvostolla ja kirkkovaltuustolla on luonnollisesti oikeus päättää esityksestä poikkeavalla tavalla. 

Kuhmoinen ja Padasjoki liittyivät Hollolan seurakuntaan 1.1.2017. Liitosneuvotteluiden yhteydessä vuosina 2015—2016 päädyttiin Suomessa harvinaiseen kahden eri kunnan alueella toimivaan yhteiskappeliseurakuntaan sekä padasjokelaisten että kuhmoislaisten luottamushenkilöiden tahdosta. Kaksoiskappelista toivottiin synergiaetuja. Kappelineuvoston enemmistö katsoi kuitenkin nyt, ettei ratkaisu ole ollut paras mahdollinen. Seurakuntalaisten liikkuminen kuntien välillä on ollut vähäistä, toiminnallista synergiaa ei juurikaan ole syntynyt. Asioita lähestytään vahvasti oman asuinalueen lähtökohdista. Toki myös koronapandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia seurakunnan toimintaan. Kappelineuvostossa on toivottu, että Kuhmoisten ja Padasjoen erilliskappelien syntyminen vahvistaisi paikallisidentiteettiä ja aktiivisuutta. 

Kirkkoherran mukaan oleellinen kysymys asiassa on se, mitä hyötyä kaksoiskappelin mahdollinen eriyttäminen tuottaisi? Ratkaisu ei lisäisi toiminnan resursseja ja sen vaikutukset työntekijöiden työhön ovat hyvin rajalliset. Yhtäältä voidaan kysyä sitä, mitä hyötyä kaksoiskappeliratkaisusta on ollut? 

Henkilöstöresurssien osalta Hollolan seurakunta toimii työalajohtoisesti, mikä tarkoittaa sitä, että työntekijät toimivat tarpeen vaatiessa joka tapauksessa eri kappeliseurakuntien alueilla, siis ilman kappeliseurakuntien eriyttämistäkin, vaikka heillä lähtökohtaisesti onkin vain yksi virkapaikka. Kuhmoisten—Padasjoen kappeliseurakunnassa on esimerkiksi yksi nuorisotyönohjaaja, joka toimii kummankin kunnan alueella. Pappien osalta Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnalla on kappalaisen (virkapaikka Padasjoki) lisäksi kaksi seurakuntapastoria, joiden virkapaikat ovat Kuhmoinen ja Padasjoki. 

Asian käsittely jatkuu Kuhmoisten—Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvostossa. Tarkempaa aikataulua ei vielä ole tiedossa. 

Kristian Saarnio kappalaisen sijaiseksi

Kappalaisen viranhaltijan jäätyä virkavapaalle kirkkoneuvosto päätti esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Kristian Saarnion valitaan Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunnan vs. kappalaisen virkaan ajalle 1.10.2021—31.12.2022. Lisäksi valittiin pastori Jari Lappalainen varalle, mikäli Kristian Saarnio ei ottaisi virkamääräystä vastaan ko. viran osalta.

Hakijoita viransijaisuuteen oli yksitoista.

Tällä hetkellä Hämeenkosken kappeliseurakunnan kappalaisen sijaisuutta tekevä pastori Jari Lappalainen valittiin joka tapauksessa Kuhmoisten—Padasjoen kappeliseurakunnan vs. seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.11.2021—31.12.2022. Kristian Saarnio toimii tällä hetkellä Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnassa pastorina. 

 

Uusin pöytäkirja on luettavissa verkossa.

 

18.8.2021 13.06