Uutislistaukseen

Kirkollisvero pysyy ennallaan, kiinteistöstrategialle aikalisä

Padasjoen pappila.

Padasjoen 190-vuotias pappila toimii tällä hetkellä muun muassa seurakuntatoimistona.

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto vahvisti eilisessä kokouksessaan, että jäsenmaksun suuruus eli kirkollisveroprosentti säilyy vuonna 2021 ennallaan ollen 1,75 prosenttia tuloista.

Hollolan seurakunnan veroprosentti on ollut vuodesta 2006 lukien 1,75 prosenttia. Päijät-Hämeen seurakunnissa veroprosentit vuonna 2020 ovat Heinolassa ja Lahdessa 1,50 prosenttia. Asikkalassa, Hartolassa ja Sysmässä 1,75 prosenttia sekä Orimattilassa 1,80 prosenttia.

Seurakunnan toimintakulut suhteessa verotuloihin ja toimintatuottoihin ovat suuret. Toimintakulujen pienentämisen mahdollisuuksia lyhyellä tähtäimellä on niukasti, sillä suurin osa kuluista aiheutuu henkilöstö- ja kiinteistökuluista. Toimintatuottojen mittavaan nostoon ei seurakunnalla ole mahdollisuutta, muutoin kuin kertaluonteisesti joinakin vuosina omaisuuden myynnin kautta.

Nykyisellä kirkollisverotulolla seurakunta selviää, kun taloutta hoidetaan tarkasti ja suunnitelmallisesti. Kirkollisveroprosentin pienentämiseen ei seurakunnalla ole nykyisessä tilanteessa mahdollisuuksia.

Talomuseoalue vuokrataan taas Kotiseutuyhdistykselle

Hollolan seurakunta vuokraa Kirkkoherran virkatalo (RN:o 98-437-1-69) -nimisestä tilasta Hollolan Kotiseutuyhdistys ry:lle n. 7400 m2:n maa-alueen käytettäväksi talomuseoalueena sekä niin kutsutun esinemuseorakennuksen (entinen jyvämakasiini) alla olevan n. 280 m2:n maa-alueen.

Vuokra-ajaksi tulee 25 vuotta kuitenkin niin, että kumpikin osapuoli voi sanoa vuokrasopimuksen irti viiden vuoden irtisanomisajalla.

Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava aina tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

Kiinteistöstrategian käsittelylle aikalisä

Kiinteistöpäällikkö esitteli valtuutetuille kokouksessa myös Hollolan seurakunnan kiinteistöstrategian vuosille 2021-2025. Sen sisältämät suunnitelmat ovat herättäneet melkoista keskustelua muun muassa Padasjoella.

Kokoomuksen ja sitoutumattomat -ryhmän Pentti Lampi esitti kirkkoneuvoston esityksestä poikkeavasti, että asian käsittely jätetään pöydälle, mikä hyväksyttiin äänestyksettä. Kiinteistöstrategian käsittelyä jatketaan myöhemmin järjestettävässä kiinteistöseminaarissa.

Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto asetti vuosi sitten työryhmän uuden kiinteistöstrategian laatimiseksi. Työryhmään kuuluivat luottamushenkilöistä Kalevi Hämäläinen, Sirpa Kaalikoski, Pekka Kotiaho, Aimo Koskelo ja Lea Sinivaara. Työntekijöiden edustajina toimivat kirkkoherra Timo Huttunen, kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko sekä taloussihteeri Kirsi Pulkkinen.

Toimintaympäristön nopeat muutokset, seurakuntaliitosten mukana tuoma kiinteistömassan raju lisäys sekä jäsenmäärän väheneminen ja sen vaikutus seurakunnan verokertymän laskulle ovat muodostaneet kasvavan paineen kiinteistöstrategian uudistamiselle. Työskentely jatkuu tulevaisuudessa.

Kiinteistöihin liittyi kaksi muutakin asiaa

Ensinnäkin kirkkovaltuusto päätti myydä Kuhmoisten Auvo-järven rannalta tontin 19 000 euron hintaan. Kyseisen järven rannalla on ollut kesästä 2020 lähtien neljä rakennuspaikkaa myynnissä. Kuhmoisten seurakunta on kaupannut tontteja vuodesta 2015 alkaen. Seurakuntaliitoksen jälkeen tontteja ei ole aktiivisesti kaupattu. Näille tonteille sähköliittymä tulee Elenia Oy:n mukaan maksamaan noin 27.000 euroa, mikä osaltaan on vähentänyt ostajien kiinnostusta.

Toiseksi Seija Aakala teki kokouksessa aloitteen, että Hollolan seurakunta ja Hollolan kunta tekisivät yhdessä Kyösti Toivosen kanssa Hollolan kirkonkylää ja siellä olevia historiallisia rakennuksia esittelevän TV-julkaisun.

Teksti ja kuva: Juhana Säde / Hollolan seurakunta

 

Kirkkovaltuuston pöytäkirja on luettavissa täältä.

Lue kirkkoherran vastine Padasjoella heränneeseen kritiikkiin.

Lue uutinen: Kiinteistöstrategia tehostaa tilojen käyttöä

14.10.2020 14.04